Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 810990

Nexis Fibers a.s.

 • Konanie č. 810990
 • Vydaný 31.5.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 107 z roku 2017 6.6.2017
 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612   Humenné
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu uznesením 1R/3/2016-1539 zo dňa 17.05.2017 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 26.04.2017, ktorý je prílohou tohto uznesenia a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2017

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/3/2016
 • ICS 8116216041
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková