Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1822492

R.S.K. spol.s r.o.

 • Konanie č. 1822492
 • Vydaný 30.07.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2019 5.8.2019
 • Úpadca R.S.K. spol.s r.o.
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12
  97901   Rimavská Sobota 1
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 623 zo dňa 20. 07. 2016 potvrdil prevod pohľadávky vo výške 66,39 Eur z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - R.S.K. spol. s r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 08. 2016.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/29/2006
 • ICS 6106220352
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca