Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 958674

STANLI s.r.o.

 • Konanie č. 958674
 • Vydaný 4.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 197 z roku 2019 11.10.2019
 • Úpadca STANLI s.r.o.
  IČO: 45699747
  Družstevná 1469/2
  06001   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: STANLI s.r.o., so sídlom Družstevná 1469/2, 060 01 Humenné, IČO: 45 699 747, právne zast.: JUDr. Tatiana Andrejcová, advokát, Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto

Rozhodnutie

Predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 5K/9/2019
 • ICS 8119211073
 • Vydal Mgr. Alena Paveleková
 • Vydal FN sudca