Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1912803

R.S.K. spol.s r.o.

 • Konanie č. 1912803
 • Vydaný 07.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2019 13.11.2019
 • Úpadca R.S.K. spol.s r.o.
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12
  97901   Rimavská Sobota 1
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 993 zo dňa 15. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556 vo výške 1 163,30 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 773 123 v konkurznom konaní úpadcu - R.S.K. spol. s r.o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 11. 2019.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/29/2006
 • ICS 6106220352
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca