Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224131

ŤAŽIAR, spol. s r.o. "v konkurze"

 • Konanie č. 2224131
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca ŤAŽIAR, spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 36798886
  Ľ. Štúra 8
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka ŤAŽIAR, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 8, IČO: 36 798 886, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a JUDr. Gabrielu Muránsku Matuškovú, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica z funkcie správcu konkurznej podstaty

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/77/2012
 • ICS 6112232435
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca