Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224574

EKKOR, a.s.

 • Konanie č. 2224574
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca EKKOR, a.s.
  IČO: 36631361
  97665   Bacúch 501
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 35/2012 - 311 zo dňa 14. 09. 2020 povolil vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2 vo výške 2 058,35 Eur v konkurznom konaní úpadcu - EKKOR, a.s., so sídlom Bacúch 501, 976 65 Bacúch, IČO: 36 631 361. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/35/2012
 • ICS 6112217562
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca