Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224587

SH CAPITAL, s.r.o.

 • Konanie č. 2224587
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca SH CAPITAL, s.r.o.
  IČO: 45269327
  Veľké Zlievce 1
  99123   Veľké Zlievce
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 7/2011 - 616 zo dňa 14. 09. 2020 povolil vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 22 076,80 Eur v konkurznom konaní úpadcu - SH CAPITAL, s.r.o., so sídlom 991 23 Veľké Zlievce 1, IČO: 45 269 327. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1R/7/2011
 • ICS 6111218541
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca