Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224616

KRAMAHAN SLOVAKIA, spol. s r.o

 • Konanie č. 2224616
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca KRAMAHAN SLOVAKIA, spol. s r.o
  IČO: 36531855
  Kolpašská 1
  96901   Banská Štiavnica
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 35/2009 - 336 zo dňa 14. 09. 2020 povolil vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 5 685,86 Eur v konkurznom konaní úpadcu - KRAMAHAN SLOVAKIA spol. s r.o., Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 531 855. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/35/2009
 • ICS 6109217915
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca