Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224646

Stinchcombe Furnaces Services, s.r.o.

 • Konanie č. 2224646
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca Stinchcombe Furnaces Services, s.r.o.
  IČO: 36026336
  T. Vansovej 2/162
  96501   Žiar nad Hronom
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 4/2012 - 400 zo dňa 16. 09. 2020 povolil vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5 vo výške 682,46 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Stinchcombe Furnaces Services, s. r. o., so sídlom T.Vansovej 2/162, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 026 336. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1R/4/2012
 • ICS 6112218901
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca