Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2224656

HERIMEX, s. r. o.

 • Konanie č. 2224656
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca HERIMEX, s. r. o.
  IČO: 36618667
  Partizánska 151
  96501   Žiar nad Hronom
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 5/2013 - 1055 zo dňa 16. 09. 2020 povolil vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4 až 11 a 98 až 100 vo výške 1 513,20 Eur v konkurznom konaní úpadcu - HERIMEX, s.r.o.,"v konkurze" so sídlom Partizánska 151, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 618 667. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2020.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1R/5/2013
 • ICS 6113227104
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová
 • Vydal FN sudca