Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1026441

KOBE SK s.r.o.

 • Konanie č. 1026441
 • Vydaný 7.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca KOBE SK s.r.o.
  IČO: 45937273
  Továrenská 993
  05901   Spišská Belá
Druh
Oznam
Oznam

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOBE SK s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45 937 273,

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 11.01.2021 o 10.30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é z dôvodu:

obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/20/2014
 • ICS 8114210064
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca