Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1026444

NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO

 • Konanie č. 1026444
 • Vydaný 7.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO
  IČO: 36477494
  Popradská 17/670
  06401   Stará Ľubovňa
Druh
Oznam
Oznam

2K/17/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 14.01.2021 o 13.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é z dôvodu:

obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/17/2020
 • ICS 8120212400
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca