Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1040121

CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o.

 • Konanie č. 1040121
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o.
  IČO: 36504025
  Družstevná 734
  08501   Bardejov
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o., so sídlom Družstevná 734, 085 01 Bardejov, IČO: 36 504 025 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok uznesením 1K/14/2020-55 zo dňa 22.12.2020 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o., so sídlom Družstevná 734, 085 01 Bardejov, IČO: 36 504 025.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2021

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2020
 • ICS 8120211272
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca