Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1041480

Darčeky plus s. r. o.

 • Konanie č. 1041480
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca Darčeky plus s. r. o.
  IČO: 47843853
  A. Žarnova 859/2
  97101   Prievidza
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Darčeky plus s.r.o. so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Darčeky plus s.r.o. so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853, uznesením č.k. 40K/4/2020-71 zo dňa 14.10.2020 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2020.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 40K/4/2020
 • ICS 3120204724
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN vyšší súdny úradník