Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1076318

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1076318
 • Vydaný 27.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2022 3.5.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Správcovia
 • Xénia Hofierková, Mgr.
  IČO: 42147123
  Prejtská 3/4
  01841   Dubnica nad Váhom - Prejta
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 38K/7/2022

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa

Deff Team s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412,

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka

ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568,

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 10.06.2022 o 09:30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.

je z r u š e n é z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka.

V Trenčíne dňa 27.04.2022

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca