Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1151325

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1151325
 • Vydaný 2.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2022 4.5.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

V právnej veci začatého konkurzného konania dlžníka TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467 bolo dňa 29.04.2022 zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. 82/2022 Uznesenie č .k. 3K/10/2022, v ktorom je vo výroku III. a vo výroku V. uvedený nesprávny dátum konania pojednávania. V súdnom spise na č. l. 47 je vydané Uznesenie správne, s dátumom konania pojednávania na deň 31.05.2022. Nakoľko došlo k technickej chybe pri uverejňovaní Uznesenia, týmto oznamujeme, že dátum konania pojednávania v právnej veci dlžníka TNŽ, s.r.o. je 31.05.2022.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Karina Morgošová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník