Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164145

AMAX WOOD s.r.o.

 • Konanie č. 1164145
 • Vydaný 1.8.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca AMAX WOOD s.r.o.
  IČO: 51842025
  Adamovka 526/44
  02944   Rabča
Správcovia
 • Erik Končok, JUDr.
  IČO: 42180163
  Drobného 1899/25
  84101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

UPOVEDOMENIE

o zrušení termínu pojednávania Spisová značka: 2K/6/2022

vo veci návrhu

navrhovateľa - veriteľa: JAFFA, s.r.o., so sídlom Kliňanská cesta 1251, 029 01 Námestovo,

IČO: 36 761 371

na vyhlásenie konkurzu na majetok

dlžníka: AMAX WOOD s.r.o., so sídlom Adamovka 526/44, 029 44 Rabča, IČO: 51 842 025

Okresný súd Žilina upovedomuje o zrušení termínu pojednávania, ktorý bol nariadený na deň 10.08.2022 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 prízemie z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť (§19 ods. 1 písm. a./ bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

V Žiline, dňa 01.08.2022

JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/6/2022
 • ICS 5122203304
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca