Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1469882

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 1469882
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
 • JUDr. Vojtech Agner
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn, správcu: S 1690, uznesením č.k. B1-4K/36/2016-475 zo dňa 09.10.2023 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2023.

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal Mgr. Linda Markušová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník