Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1619991

TRIP SK, s. r. o.

 • Konanie č. 1619991
 • Vydaný 13.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2023 20.11.2023
 • Úpadca TRIP SK, s. r. o.
  IČO: 36816582
  Hviezdoslavova 2077
  02201   Čadca
 • Navrhovatelia TRIP SK, s. r. o.
  IČO: 36816582
  Hviezdoslavova 2077
  02201   Čadca
 • Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
 • Gabriela Bírošová
  Moyzesova 939/46
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : TRIP SK, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca, IČO: 36 816 582, uznesením 3K/41/2022-129 zo dňa 18.10. 2023 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.11. 2023.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/41/2022
 • ICS 5122210152
 • Vydal JUDr. Karina Morgošová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník