Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1621854

RENDER, s. r. o.

 • Konanie č. 1621854
 • Vydaný 27.11.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2023 1.12.2023
 • Úpadca RENDER, s. r. o.
  IČO: 47553529
  Štefánikova 1420/11
  03101   Liptovský Mikuláš
 • Navrhovatelia RENDER, s. r. o.
  IČO: 47553529
  Štefánikova 1420/11
  03101   Liptovský Mikuláš
 • Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
 • JUDr. Eva Plichtová, PhD.
  IČO: 14168235
  Radlinského 1718
  02601   Dolný Kubín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: RENDER, s. r. o., Štefánikova 1420/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 553 529 uznesením č.k.: 9K/9/2023-94 zo dňa 12.10.2023 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 04.11.2023

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/9/2023
 • ICS 5123203636
 • Vydal Mgr. Zuzana Makovníková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník