Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101% spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101% spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  Poprad  058 01
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 9 z roku 2016 dňa 15.1.2016
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom správcovskej kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 111, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam, že časť majetku podľa nižšie uvedenej špecifikácie, pôvodne zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2014, K016698 dňa 28.08.2014 správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005  (pôvodne veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov).

Číslo súpisovej zložky Popis Približný rok výroby Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota Dôvod zaradenia do súpisu Deň zaradenia do súpisu Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 2. Súbor hnuteľných vecí - Bar a servis reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 10 Počítač 2008 opotrebovaný 1/1 50,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 11 Súbor pohárov 123 KS 2008 opotrebovaný 1/1 24,60 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 12 Tlačiareň  2008 opotrebovaný 1/1 24,60 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                 Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 3. Súbor hnuteľných vecí -Interiér a zariadenie reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 13 Chladnička veľká Liebherr Vinothek 2004 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 14 Stand by stôl - kovoá noha + mramorová doska - stôl pr. AWTI 670x700x850 + ploc. 2004 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 15 Umývací drez s dávkovačom na jar + batéria/zelený/ - stôl umývací 1600x700x850 + pod. 2008 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 16 Chladnička  - mini - Baumatik V18 - chladiaca skrínka KTS 1401 2008 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 17 Chladiaca vitrína na tapasy - chladiaca skrínka 2008 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 18 Vonkajšia reklama /vino & Tapas/ - tabuľa + tabuľa NOTICE 2ks 2008 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 19 Stolička drevená - čalúnená /zelená koža/ s boč. Oper. 2KS  2008 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 20 Stolička drevená + koža - zelená s boč. Opierk. /3pásy/ - 4 KS 2008 opotrebovaný 1/1 40,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 21 Stôl drevený tmavý - štvorec na jednej nohe - stôl 2008 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 22 Stolička drevená + koža - zelená s bočným operadlom - 2KS 2008 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 23 Váza ratan, Váza ratanová + sušené kvety - tanierik váza 2008 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 24 Malý súdok - svietidlo + dekorácia + sklo 2008 opotrebovaný 1/1 5,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                 Nižšie uvedené súpisové zložky pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 4. súbor hnuteľných vecí - Vybavenie kuchyne reštaurácia Vino & Tapas Spišská Sobota správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 25 Nerezový drez + batéria (umyváreň zeleniny) 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 26 Nerezový drez + batéria so sprchou (umyváreň riadu) 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 27 Nerezová polica (umyváreň riadu) 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 28 Nerezový drez dvojitý + batéria (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 25,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 29 Nerezový drez - jednodielny + batéria (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 40,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 30 Nerezová výlevka + batéria (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 31 Nerezové umývadielko malé/nad výlevkou/ (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 32 Nerezový pracovný stôl - veľký (kuchyňa) - 4ks 2006 opotrebovaný 1/1 120,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 33 Varič na cestoviny (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 34 Fritéza (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 35 Gril - malý - elektrický (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 36 Chladnička-biela-presklenná (kuchyňa)  2004 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 37 Chladnička nerezová Whirlpool (kuchyňa) 2004 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 38 Chladnička nerezová Whirlpool (kuchyňa) 2004 opotrebovaný / nefunkčný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 39 Chladnička biela - Liebherr (kuchyňa) 2004 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 40 Chladnička biela - malá (kuchyňa) 2004 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 41 Polica nerezová (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 42 Stojan na G-nádoby (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 43 G-nádoba-veľká (kuchyňa) - 6ks 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 44 G-nádoba-1/2-hlboká (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 45 G-nádoba-1/2-plytká (kuchyňa) - 5ks 2006 opotrebovaný 1/1 25,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 46 G-nádoba-2/3-plytká (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 47 G-nádoba-1/3-plytká (kuchyňa) - 7ks 2006 opotrebovaný 1/1 35,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 48 G-nádoba /v-10 cm/ (kuchyňa) - 6ks 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 49 G-nádoba /v-5 cm/ (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 50 G-nádoba-sito (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 8,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 51 G-nádoba-plytká (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 52 G-nádoba-kryt veľký (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 53 G-nádoba-kryt-1/2 (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 54 Plech na pečenie /sito/ (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 55 Plech na pečenie /čierny/ (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 56 Panvica-palacinkárka (kuchyňa) - 4ks 2006 opotrebovaný 1/1 8,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 57 Panvica-lievance (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 58 Panvica-Wook (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 59 Panvica-nerez (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 60 Forma na srnčí chrbát (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 61 Kastrol - 5 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 62 Kastrol - 4 l + pokrývka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 63 Kastrol - 3 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 64 Kastrol - 2 l + pokrývka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 65 Hrniec - 10 l (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 66 Hrniec - 15 l + pokrývka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 67 Hrniec - 25 l + pokrývka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 68 Hrniec 3 l + pokrývka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 69 Hrniec 3 l  (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 70 Liatinový hrniec - 2 l + pokrývka (kuchyňa) - 2ks + 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 71 Panvička plechová (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 72 Forma na muffin - menšia (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 73 Forma na muffin - väčšia (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 74 PVC-plato - hnedé (kuchyňa) - 9ks 2006 opotrebovaný 1/1 18,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 75 Dosky plastové (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 76 Lopár drevený (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 77 Drevená doska veľká (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 2,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 78 Robot-Kenwood - cukrárenský (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 79 Mlynček na mäso (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 80 Naberačka nerezová malá (kuchyňa) - 4ks 2006 opotrebovaný 1/1 4,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 81 Naberačka nerezová veľká (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 82 Obracačka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 83 Lopatka na gril (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 84 Naberačka na cestoviny (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 85 Sitko na cestoviny (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,5 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 86 Metlička na šľahanie- veľká (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,1 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 87 Metlička na šľahanie-malá (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,1 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 88 Lievik PVC (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,20 UER § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 89 Drevená varecha (kuchyňa) - 5ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,50 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 90 Drevená stierka/gumená/ (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 91 Valček (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 92 Tĺčik na mäso (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 93 Kliešte -nerez (kuchyňa) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,20 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 94 Pučidlo na zemiaky (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 95 Lopatka plastová (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,1 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 96 Nôž nerezový (kuchyňa) - 3ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,30 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 97 Ocieľka (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 98 Vidlička nerezová (kuchyňa) - 4ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,40 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 99 Strúhadlo (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 100 Sitko na múku (kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 101 Nerezový stôl pracovný - veľký (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 30,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 102 Nerezové umývadlo + batéria (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 103 Kombinovaný drez s varičom/2-platnička/ (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 104 Hrniec smaltový - 2 l (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 105 Plech na pečenie (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 106 G-nádoba-plytká (cukráreň) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 107 Nerezové plato - okrúhle-malé (cukráreň) - 4ks 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 108 Nerezové plato-okrúhle-veľké (cukráreň) - 2ks 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 109 Drez nerezový + batéria (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 110 Umývadielko nerezové + batéria (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 5,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 111 Chladiaci pult - 3-dverový (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 112 Robot Kenwood-šľahač/Kenwood/ (studená kuchyňa) 2002 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 113 Plastová doska (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 114 PVC-blato-biele (studená kuchyňa) - 7ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,70 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 115 PVC-plato-hnedé (studená kuchyňa) - 8ks 2006 opotrebovaný 1/1 0,80 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 116 PVC-nádoba-štvorhranné (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 117 PVC-nádoba-okrúhla (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 0,10 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 118 Panvica plechová veľká (studená kuchyňa) 2006 opotrebovaný 1/1 1,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 119 Mraznička - Whirlpool v sklade potravín 2006 opotrebovaný 1/1 20,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                 Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 5. Súbor hnuteľných vecí -Školský bufet správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 120 Registračná pokladňa QU ORION CR21F - registračka 2011 opotrebovaný 1/1 50,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                 Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 6. Súbor hnuteľných vecí - Catering správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 121 Kávomat - zásobník na kávu 2009 opotrebovaný, nefunkčný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 122 Stand-by stoly /nerez/-priemer 60, výška 110 - 8KS - banketové stoly 2002 opotrebovaný 1/1 160,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 123 Termo-konvice na kávu - Termoporty 4 KS 2008 opotrebovaný 1/1 8,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                 Nižšie uvedené súpisové zložky majetku pôvodne zaradené do súpisu všeobecnej podstaty ako 7. Súbor hnuteľných vecí - Kancelária správca preradzuje do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 124 Skrinka drevená dvojdverová + polička /140x78x38/ 1 KS - skrinka zavretá 1998 opotrebovaný 1/1 10,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 125 Skrinka - spodná časť dvojdverová + 4 poličky /180x60x38/ - skrinka presklená 1998 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 126 Drevená skrinka - otvorená /60x35x38/ - 2ks 1998 opotrebovaný 1/1 6,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 127 Skrinka drevená - 2+1 zásuvky /66x42x77/  1998 opotrebovaný 1/1 3,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 128 Pracovný stôl - drevená doska /70x135x78/ 1998 opotrebovaný 1/1 15,00 EUR § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014 129 Pracovný stôl - drevená doska /70x80x78/ 1998 opotrebovaný 1/1 5 § 67 ods. 1 písm. a) ZKR 12.8.2014                

 

Na majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva:

Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k hnuteľným veciam a súboru iných majetkových hodnôt podľa Rozhodnutia Daňového úradu Poprad č. 717/340/6911/06/Par zo dňa 09.02.2006 o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a iným majetkovým hodnotám na zabezpečenie daňového nedoplatku

Opis zabezpečenej pohľadávky: právny dôvod vzniku pohľadávky: daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/548480 zo dňa 25.10.2005, platobný výmer č. 717/210/58122/00/Šva zo dňa 27.09.2000, platobný výmer 717/2100/85239/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/2100/85200/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer č. 717/2100/85196/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/230/67885/03/Ale zo dňa 07.11.2003, č. 717/230/67865/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67857/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67871/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/51886/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51890/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51882/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51850/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51878/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51875/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51870/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51809/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51780/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51769/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51794/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51841/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer č. 717/230/66006/05/Ale zo dňa 27.10.2003, rozhodnutie 717/230/11015/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/1018/03/Ale zo dňa 13.01.2003, rozhodnutie č. 717/230/10988/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/95225/02/Ale zo dňa 17.12.2002, rozhodnutie 717/230/69227/03/Ale zo dňa 19.11.2003, rozhodnutie č. 717/230/60216/04/Ale o uložení pokuty zo dňa 22.07.2004

Výška zabezpečenej pohľadávky: 77.207,79 €

Zápis v zozname pohľadávok: 268 - 295, 402

Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov)

 

V Prešove dňa 8.1.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca