Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.2.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
28.2.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
26.3.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
23.3.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
24.4.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
15.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
15.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
11.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
11.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
10.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
17.5.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
10.7.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
27.7.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
27.11.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
26.11.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
4.12.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
4.12.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
4.12.2012
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
17.1.2013
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický
17.1.2013
A.B.A.spol.s.r.o.
31611095
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Lučenec Banskobystrický