Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
15.4.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/36/2012 25K/36/2012 S1240
17.4.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Skalica Trnavský
25K/32/2013 25K/32/2013 - 94 S 1315 - 1
28.4.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Šamorín Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
5.5.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
14.5.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/32/2013 25K/32/2013 - 94 S 1315 - 1
15.5.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Šamorín Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
30.5.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
25K/32/2013 - 94 25K/32/2013 - 94 S 1315 - 1
13.6.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Šamorín Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
13.6.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
25K/32/2013 - 94 25K/32/2013 - 94 S 1315 - 1
19.6.2014
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Šamorín Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
10.7.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
11.7.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
36K/3/2013 S1572 36K/3/2013
14.7.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Peter Veselovský Trnava Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
18.7.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
25K 7/2014 25K 7/2014 S 1223
21.7.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Cérová Trnavský
36K/46/2013 36K/46/2013 - 31 S 1315 - 1
24.7.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
24.7.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36K/16/2012 S36K/16/2012
29.7.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Alexander Floriš Senica Trnavský
25K/36/2012 25K/36/2012 S1240
30.7.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Skalica Trnavský
25K 7/2014 25K 7/2014 S 1223
11.8.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Peter Kubik Cérová Trnavský