Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/428/2019 2OdK/428/2019
13.5.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Záhorce Banskobystrický
2K/35/2013 2K/35/2013 S609
9.9.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Marta Todeková Banská Bystrica Banskobystrický
1K 25/2011-24 1K 25/2011-24 S 1530
21.2.2013
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Rimavská Baňa Banskobystrický
19.7.2011
MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
36417351
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
19.7.2011
MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
36417351
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
19.7.2011
PLASTLINE NOVA, s.r.o.," v konkurze"
36030023
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
19.7.2011
PLASTLINE NOVA, s.r.o., „v konkurze“
36030023
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
2K/29/2011 2K/29/2011 S1131
20.7.2011
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Prvý správcovský dom, k.s. Rimavská Sobota Banskobystrický
2K/29/2011 2K/29/2011 S1131
20.7.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Prvý správcovský dom, k.s. Rimavská Sobota Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
20.7.2011
ESTATE & EVENTS, s.r.o. "v konkurze"
36668982
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2011
Gard-Invest spol. s r.o. "v konkurze"
31590641
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Lučenec Banskobystrický
21.9.2011
SEAGLE AIR, a.s. "v konkurze"
36320021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Vladimír Vanko Banská Bystrica Banskobystrický
1K/51/2013 1K/51/2013 S1414
14.10.2013
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Vladimír Vanko Kremnica Banskobystrický