Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-1K 236/1994

Kovomont a.s.

 • Spisová značka č. Z-2-1K 236/1994
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 244 z roku 2015 dňa 21.12.2015
 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  93601   Šahy
  Typ zverejnenia: upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

Záhradnícka 10, 813 66  Bratislava

 

 

                                                                                                                             č. k. Z-2-1K 236/1994 - 1241             

 

                                                                            Upovedomenie

                                               úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe

 

 

 

            Krajský súd v Bratislave týmto upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že správca konkurznej podstaty Ing. Robert Baran predložil konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu vo veci úpadcu: Kovomont a.s., SNP 53, 936 01 Šahy, IČO: 31 412 424, spisová značka Z-2-1K 236/1994.

 

            Súd   u p o z o r ň u j e   konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, môžu proti nej podať  n á m i e t k y  na Krajskom súde v Bratislave.

 

          Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu pod spisovou značkou Z-2-1K 236/1994 - 1223 v deň jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.

           Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná  k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.

 

 

V Bratislave, dňa 16.12.2015

 

 

                   JUDr. Eugen Palášthy

                               s u d c a