Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/299/1998

Old Herold Ferm a.s. v konkurze

 • Spisová značka č. 1K/299/1998
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2018 dňa 25.7.2018
 • Úpadca Old Herold Ferm a.s. v konkurze
  IČO: 31411428
  Bratislavská 36
  911 74   Trenčín
  Typ zverejnenia: upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

Záhradnícka 10, 813 66 Bratisalva

                                                                                                                              č.k. 1K/299/1998-1370

                                                                                                                              IČS: 1098896502

 

                                                        Upovedomenie o konečnej správe

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Old Herold Ferm a.s. v konkurze, Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO: 31 411 428, vedenej pod sp. zn. 1K/299/1998, upovedomuje veriteľov a úpadcu o tom, že správca konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, predložil dňa 12.12.2017 konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.

 

            Súd   upozorňuje   konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy na úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať   námietky   na Krajskom súde v Bratislave.

 

          Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodom vestníku. Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.

 

V Bratislave, dňa 20.07.2018           

 

                                                                                                                              JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                                             sudca