Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/299/1998

Old Herold Ferm a.s. v konkurze

 • Spisová značka č. 1K/299/1998
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 38 z roku 2019 dňa 22.2.2019
 • Úpadca Old Herold Ferm a.s. v konkurze
  IČO: 31411428
  Bratislavská 36
  91174  Trenčín
  Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                    ECLI:SK:KSBA:2019:1098896502.6

                                                                                                    č.k. 1K/299/1998 - 1410

                                                                                                    IČS: 1098896502

 

                                                                           UZNESENIE

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Old Herold Ferm a.s. v konkurze, so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO: 31 411 428, takto

 

                                                                            rozhodol:

 

 1. Súd   zrušuje   konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 18.02.1999, pod č.k. 1K/299/98-35, po splnení rozvrhového uznesenia.  
 2. Súd   zbavuje   JUDr. Olivera Korca, so sídlom AK, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

 

 

Poučenie:          Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

 

 

V Bratislave, dňa 18.02.2019

 

 

                                                                                                          JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                          sudca