Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rebríček najväčších zamestnávateľov na Slovensku za rok 2016

V roku 2016 poskytovalo prácu 20 najväčších zamestnávateľov na Slovensku viac ako 111 tis. pracujúcim.

Najväčším zamestnávateľom za rok 2016 sú Železnice Slovenskej republiky (13 929 zam.), a to aj napriek tomu, že im počet zamestnancov klesá už od roku 2012.
Hneď za Železnicami s rozdielom iba 42 zamestnancov je Slovenská pošta (13 887 zam.).
Na treťom mieste v našom rebríčku zamestnávateľov sa umiestnil Volkswagen Slovakia so 12 594 zamestnancami.


Zdieľaj graf:
Počet zamestnancov
Železnice Slovenskej republiky 13 929
Slovenská pošta, a.s. 13 887
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 12 594
TESCO STORES SR, a.s. (2015) 10 016
U. S. Steel Košice, s.r.o. 9 974
Kaufland Slovenská republika v.o.s. (2015) 6 045
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 924
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 794
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 4 921
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 4 775
BILLA s.r.o. 4 198
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 3 898
Lidl Slovenská republika, v.o.s. (2015) 3 823
Slovenské elektrárne, a.s. 3 688
Kia Slovakia s. r. o. 3 625
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 489
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 3 374
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 319
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 3 140
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 2 933
Slovak Telekom, a.s. 2 795
Continental Tires Slovakia, s.r.o. 2 775
ZF Slovakia, a.s. 2 757

V minuloročných rebríčkoch sa na popredných miestach umiestňovali veľké potravinové reťazce ako Tesco, Kaufland, Lidl, ktoré ešte za rok 2016 účtovnú závierku nepodali. Tento rebríček preto zahŕňa aj tieto 3 spoločnosti, ich počet zamestnancov je však z roku 2015.

Vyznačené spoločnosti majú poslednú účtovnú závierku za rok 2015. Dané spoločnosti by sa umiestnili na vyšších miestach rebríčka a významne zmenili poradie najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Aké mzdové náklady majú najväčší zamestnávatelia?

Firmy vo svojich účtovných závierkach štandardne zverejňujú hodnoty nákladov práce ako Osobné náklady, ktoré sú súčtom Mzdových nákladov, Nákladov na sociálne poistenie, Sociálnych nákladov (stravovanie, odstupné, atď.) a prípadných Odmien členom orgánov.

Ak chceme vyjadriť, koľko firma zaplatí svojím zamestnancom na výplatách, je pre nás zaujímavá hodnota Mzdových nákladov:

  • Najvyššie priemerné mzdové náklady na 1 zamestnanca na 1 rok majú:
    1. spoločnosť Slovak Telekom - predstavujú viac ako 30 000 € na jedného zamestnanca, čo je viac ako 2 600 € mesačne
    2. na druhom mieste je spoločnosť Volkswagen, ktorej priemerné mesačné mzdové náklady na zamestnanca sú takmer 2 000 €
  • najmenšie priemerné ročné mzdové náklady 8 209 € na zamestnanca má Slovenská pošta, čo je v prepočte na mesiac iba 684 €


Zdieľaj graf:
Priemerné ročné mzdové náklady
Slovak Telekom, a.s. 31 609 €
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 23 954 €
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 23 491 €
Slovenské elektrárne, a.s. 22 125 €
U. S. Steel Košice, s.r.o. 21 063 €
Kia Slovakia s. r. o. 19 649 €
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 18 575 €
ZF Slovakia, a.s. 17 314 €
Continental Tires Slovakia, s.r.o. 16 809 €
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 16 730 €
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 15 894 €
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 812 €
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 12 891 €
Železnice Slovenskej republiky 12 377 €
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 171 €
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 12 009 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 919 €
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 808 €
BILLA s.r.o. 8 885 €
Slovenská pošta, a.s. 8 209 €

Existujú aj prípady, kedy firma vo svojej účtovnej závierke uvedie iba celkovú kategóriu Osobné náklady, avšak rozčlenenie týchto nákladov medzi Mzdové, Odvodové a Ostatné sociálne náklady spoločnosti neuvádza. V rámci nášho rebríčka uviedli iba súhrnnú hodnotu Osobné náklady spoločnosti Kia Motors, Hornonitrianske bane Prievidza, Slovak Telekom a spoločnosť Železnice Slovenskej republiky (iba v roku 2016). V týchto prípadoch je možné odvodiť približné mzdové náklady z Osobných nákladov pomocou vzorca:

Osobné náklady = Mzdové náklady + Odvody (35,2%1)
Osobné náklady = Mzdové náklady + 0,352*Mzdové náklady
1percento 35,2% predstavuje odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca

Celkové Mzdové náklady firiem sme vydelili počtom zamestnancov v jednotlivých rokoch, aby sme mohli vyjadriť priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca. Ide o priemerné mzdové náklady, takže nejde iba o mzdové náklady na bežných zamestnancov, ale aj na zamestnancov na manažérskych pozíciách, ktorí majú prirodzene vyššie mzdy.

Vývoj počtu zamestnancov v posledných troch rokoch

Zaujímavé je pozrieť sa aj na vývoj počtu zamestnancov. Z 20 firiem v našom rebríčku najviac klesol počet zamestnancov z roka 2015 na 2016 v spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., a to o 233 zamestnancov. Oproti tomu spoločnosť Volkswagen Slovakia mala najvyšší nárast počtu zamenstancov, a to o 1 500. Takmer nezmenený počet zamestnancov si udržujú Železničná spoločnosť Slovensko, Schaeffler Skalica, KIA Motors Slovakia a LESY Slovenskej republiky.

V rebríčku uvádzame stav zamestnancov ku koncu účtovného obdobia, ak tento stav nie je k dispozícií, uvádzame priemerný (prepočítaný) stav zamestnancov. Medzi týmito údajmi však nebývajú výrazné rozdiely. Pri niektorých spoločnostiach nie sú ešte k dispozícii účtovné závierky za rok 2016, ide o potravinové reťazce Tesco Stores a.s., Kaufland v.o.s či Lidl v.o.s..

Je potrebné podotknúť, že číslo počtu zamestnancov vo firmách môže byť reálne vyššie, pretože niektoré spoločnosti môžu na zamestnávanie využívať personálne agentúry. Pri tejto forme zamestnávania je pracujúci zamestnancom personálnej agentúry, ktorá ho „prenajíma“ spoločnosti. Spoločnosť tak platí agentúre, ktorá následne vykonáva so zamestnancom všetky personálne, mzdové a administratívne úkony.

Personálne agentúry sme do rebríčka najväčších zamestnávateľov nezaradili z dôvodu, že ich zamestnanci môžu byť určení na prácu v iných spoločnostiach, ktoré si ich prenajímajú. Spomedzi personálnych agentúr patria medzi najväčšie Index Nosluš s viac ako 4 200 zamestnancami a spoločnosť Adecco Slovakia s viac ako 1 500 zamestnancami.


Zdieľaj graf:
Vývoj počtu zamestnancov 2014 2015 2016
Železnice Slovenskej republiky 14 110 14 066 13 929
Slovenská pošta, a.s. 13 652 13 570 13 887
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 9 959 10 820 12 594
U. S. Steel Košice, s.r.o. 10 368 10 204 9 974
TESCO STORES SR, a.s. 9 997 10 016 -
Kaufland Slovenská republika v.o.s. 5 455 6 045 -
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 841 5 949 5 924
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 103 6 027 5 794
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 4 146 4 350 4 921
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 4 770 4 760 4 775
BILLA s.r.o. 4 007 3 990 4 198
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 3 295 3 823 -
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 3 185 3 702 3 898
Slovenské elektrárne, a.s. 4 017 3 916 3 688
Kia Slovakia s. r. o. 3 526 3 646 3 625
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 457 3 480 3 489
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 3 575 3 486 3 374
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 449 3 337 3 319
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 2 868 2 809 3 140
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 3 173 2 964 2 933
Slovak Telekom, a.s. 3 081 2 977 2 795
Continental Tires Slovakia, s.r.o. 2 663 2 604 2 775
ZF Slovakia, a.s. 2 138 2 528 2 757

Vývoj mzdových nákladov najväčších zamestnávateľov na Slovensku

Z dlhodobejšieho pohľadu je vhodné sledovať vývoj priemerných mzdových nákladov, pretože je na nich vidieť, či spoločnosť mení sumu, ktorú „míňa“ na svojich zamestnancov.

Z grafu je vidieť jasné zvýšenie priemerných ročných mzdových nákladov takmer vo všetkých spoločnostiach. Tieto náklady sa mierne znížili z roku 2015 na rok 2016 iba v spoločnosti Volkswagen, a to o 1 500 € na jedného zamestnanca ročne. Ostatné zníženia, napríklad v spoločnostiach Slovenská pošta a Železiarne Podbrezová, sa pohybujú v hodnotách iba 100 € – 200 € na zamestnanca ročne.


Zdieľaj graf:
Vývoj mzdových nákladov 2014 2015 2016
Slovak Telekom, a.s. 28 639 € 28 203 € 31 609 €
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 25 034 € 25 549 € 23 954 €
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 21 317 € 23 515 € 23 491 €
Slovenské elektrárne, a.s. 21 228 € 20 120 € 22 125 €
U. S. Steel Košice, s.r.o. 19 161 € 19 119 € 21 063 €
Kia Slovakia s. r. o. 18 215 € 18 616 € 19 649 €
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 17 280 € 17 311 € 18 575 €
ZF Slovakia, a.s. 7 571 € 15 808 € 17 314 €
Continental Tires Slovakia, s.r.o. 15 517 € 16 723 € 16 809 €
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 15 622 € 16 397 € 16 730 €
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 14 546 € 15 056 € 15 894 €
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 741 € 13 402 € 13 812 €
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 12 035 € 13 065 € 12 891 €
Železnice Slovenskej republiky 10 395 € 10 669 € 12 377 €
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 960 € 11 595 € 12 171 €
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 11 479 € 11 623 € 12 009 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 572 € 9 866 € 10 919 €
Kaufland Slovenská republika v.o.s. 10 358 € 10 782 € -
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 126 € 10 211 € 10 808 €
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 10 419 € 9 998 € -
TESCO STORES SR, a.s. 8 633 € 9 104 € -
BILLA s.r.o. 7 986 € 8 433 € 8 885 €
Slovenská pošta, a.s. 8 102 € 8 399 € 8 209 €

Informácie o počtoch zamestnancov pochádzajú z výročných správ a účtovných závierok.
Analýza bola spracovaná k 26.7.2017.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.