Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Aktivovať PREMIUM
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
40K/19/2013
Počet podaní: 1
Peter Kovár
Nar.: 03.12.1960
Konkurzné
nezistený
Roderová Katarína
7.7.2014
7.7.2014
-
-
1K/26/2014
Počet podaní: 1
Ing. Miroslav Lendacký
Nar.: 04.05.1955
Konkurzné
nezistený
Jozef Šperka
19.9.2014
19.9.2014
-
-
31K/40/2010
Počet podaní: 2
Ing. Ľuboš Lőffler
Nar.: 04.12.1966
Konkurzné
nezistený
Ján Pirč
4.10.2012
25.10.2012
-
-
31K/19/2013
Počet podaní: 1
Róbert Tkáč
Nar.: 05.04.1974
Konkurzné
nezistený
Iveta Beslerová
23.4.2015
23.4.2015
-
-
1K/2/2007
Počet podaní: 3
Andrej Baňas ABEX
Nar.: 06.11.1954
Konkurzné
nezistený
Michal Jakubek
7.3.2013
4.7.2013
-
-
2K/48/2007
Počet podaní: 3
Ing. Martin Dlužanin
Nar.: 03.07.1968
Konkurzné
nezistený
Štefan Tichý
13.10.2011
24.7.2012
-
-
1K/9/2009
Počet podaní: 2
Ján Námešný
Nar.: 01.01.1943
Konkurzné
nezistený
SKP, k.s.
28.10.2011
12.1.2012
-
-
32K/13/2014
Počet podaní: 1
Jana Deličová
Nar.: 01.09.1970
Konkurzné
nezistený
ADVO INSOLVENCY, k.s.
5.5.2015
5.5.2015
-
-
31K/64/2011
Počet podaní: 1
NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky
00167673
Konkurzné
nezistený
Marek Ďuran
22.3.2012
22.3.2012
-
-
36K/30/2014
Počet podaní: 8
Pavol Orihel
Nar.: 02.03.1960
Konkurzné
nezistený
Viera Nováková
12.3.2015
8.6.2015
-
-
32K/11/2015
Počet podaní: 1
Jozef Zaťka
Nar.: 03.08.1985
Konkurzné
nezistený
Jozef Majorán
7.9.2015
7.9.2015
-
-
31K/44/2012
Počet podaní: 2
Renáta Hutmanová
Nar.: 02.04.1986
Konkurzné
nezistený
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
6.11.2012
6.11.2012
-
-
32K/11/2015
Počet podaní: 1
Jozef Zaťka
Nar.: 03.06.1985
Konkurzné
nezistený
Jozef Majorán
6.8.2015
6.8.2015
-
-
40K/55/2014
Počet podaní: 8
Ladislav Petrovský
Nar.: 03.04.1968
Konkurzné
nezistený
Lukáš Tyko
5.2.2015
21.7.2015
-
-
4K/18/2013
Počet podaní: 1
Michaela Švecová
Nar.: 07.03.1974
Konkurzné
nezistený
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
25.2.2014
25.2.2014
-
-
2K 15/2013
Počet podaní: 1
Jozef Šarišský
Nar.: 03.03.0971
Konkurzné
nezistený
Jozef Tarabčák
29.9.2014
29.9.2014
-
-
26K/8/2010
Počet podaní: 5
Juraj Weiser
Nar.: 06.10.1976
Konkurzné
nezistený
Vladimír Pavlov
7.8.2014
5.3.2015
-
-
4K/58/2011
Počet podaní: 6
Ing. Štefan Lošonský
Nar.: 05.02.1959
Konkurzné
nezistený
Pospíšil & Partners, k.s.
2.12.2011
19.2.2014
-
-
31K/39/2013
Počet podaní: 1
Poľnohospodárske družstvo v Moči
00193160
Konkurzné
nezistený
Petra Štofková
2.4.2014
2.4.2014
-
-
2K/55/2015
Počet podaní: 1
Milan Roško
Nar.: 03.05.1959
Konkurzné
nezistený
Marek Gula
11.2.2015
11.2.2015
-
-