Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
28 710€ 39 830€ 30 993€ 39 079€ 35 368€ 24 084€ 35 523€ 24 739€ 34 607€ 38 825€ 37 998€ 94 174€ 210 273€ 233 258€ 296 013€ 243 267€
02
501
Spotreba materiálu
4 523€ 10 560€ 13 200€ 22 149€ 17 010€ 7 731€ 18 569€ 10 068€ 19 545€ 22 249€ 17 496€ 21 098€ 19 289€ 36 168€ 72 413€ 52 636€
03
502
Spotreba energie
24 187€ 29 270€ 17 793€ 16 930€ 18 359€ 16 352€ 16 953€ 14 671€ 15 062€ 16 576€ 20 502€ 73 075€ 190 984€ 197 091€ 223 601€ 190 631€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
103 524€ 121 796€ 113 676€ 152 568€ 215 571€ 114 676€ 107 531€ 105 052€ 115 347€ 85 155€ 115 008€ 258 605€ 126 997€ 276 466€ 479 296€ 226 902€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 726€ 5 259€ 5 270€ 9 069€ 5 472€ 6 827€ 2 380€ 2 737€ 4 848€ 2 967€ 2 775€ 5 275€ 15 279€ 51 128€ 62 042€ 39 929€
08
512
Cestovné
14€ 12 795€ 174€ 3 593€ 9 005€ 10 304€ 20 538€ 17 627€ 17 253€ 13 713€ 12 955€ 14 542€ 12 465€ 26 053€ 25 515€ 17 640€
09
513
Náklady na reprezentáciu
427€ 138€ 26€ 33€ 118€ 76€ 79€ 82€ 80€ 260€ 209€ 3 571€ 79€ 204€ 298€ 1 668€
10
518
Ostatné služby
97 358€ 103 604€ 108 206€ 139 873€ 200 976€ 97 469€ 84 534€ 84 606€ 93 165€ 68 216€ 99 069€ 235 217€ 99 174€ 199 081€ 391 441€ 167 665€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
815 441€ 871 702€ 780 792€ 985 327€ 1 020 614€ 854 260€ 894 906€ 888 512€ 959 670€ 987 305€ 1 214 198€ 1 260 841€ 1 405 920€ 2 014 138€ 1 884 609€ 1 484 658€
12
521
Mzdové náklady
584 790€ 620 501€ 558 473€ 683 110€ 724 800€ 596 571€ 638 132€ 643 593€ 682 695€ 683 747€ 847 935€ 941 868€ 988 579€ 1 478 217€ 1 412 494€ 1 074 609€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
197 931€ 206 799€ 190 357€ 235 574€ 245 023€ 203 999€ 215 393€ 216 543€ 232 292€ 239 599€ 276 666€ 256 225€ 306 697€ 406 498€ 399 568€ 345 802€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 114€ 4 301€ 4 811€ 4 794€ 5 304€ 5 508€ 5 729€ 5 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
28 605€ 40 101€ 27 152€ 61 849€ 45 488€ 48 182€ 35 653€ 22 698€ 38 665€ 57 651€ 81 759€ 53 977€ 99 593€ 114 412€ 57 672€ 49 724€
16
528
Ostatné sociálne náklady
6 018€ 6 307€ 7 837€ 8 772€ 11 050€ 15 011€ 14 875€ 14 522€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 958€ 3 038€ 3 784€ 5 588€ 6 011€ 3 678€ 5 052€ 3 260€ 2 634€ 2 590€ 3 032€ 7 712€ 10 704€ 5 208€ 4 974€ 4 968€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 172€ 2 172€ 2 172€ 2 172€ 1 707€ 1 707€ 1 707€ 1 243€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 4 597€ 3 949€ 3 949€ 3 949€ 3 963€
20
538
Ostatné dane a poplatky
785€ 866€ 1 611€ 3 416€ 4 304€ 1 971€ 3 345€ 2 017€ 1 234€ 1 190€ 1 633€ 3 115€ 6 755€ 1 260€ 1 025€ 1 005€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 662€ 63€ 33€ 140€ 605€ 5 215€ 3 811€ 8 558€ 2 082€ 2 148€ 890 364€ 1 161€ 5 066€ 5 543€ 494€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 915€ 888 357€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 5€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
21€ 30€ 107€ 58€ 1€ 5€ 36€ 0€ 57€ 66€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
4 512€ 2 756€ 2 077€ 2 112€ 2 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 641€ 33€ 33€ 33€ 547€ 703€ 1 054€ 643€ 0€ 1 104€ 5 000€ 5 538€ 494€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
46 157€ 45 622€ 46 948€ 47 615€ 53 628€ 68 460€ 74 045€ 77 840€ 74 140€ 86 914€ 131 629€ 122 884€ 102 801€ 67 744€ 105 755€ 104 985€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 157€ 45 622€ 46 948€ 47 615€ 53 628€ 68 460€ 74 045€ 77 840€ 74 140€ 84 824€ 98 345€ 44 421€ 54 856€ 59 348€ 78 752€ 73 080€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 090€ 33 284€ 78 463€ 47 945€ 8 396€ 27 003€ 31 905€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 27 003€ 31 905€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 090€ 33 284€ 64 435€ 47 945€ 8 396€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 028€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
56€ 2 194€ 2 204€ 2 262€ 1 914€ 2 576€ 2 195€ 2 181€ 1 977€ 10 695€ 1 195€ 1 541€ 3 311€ 3 715€ 2 330€ 4 672€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
15€ 4€ 44€ 16€ 30€ 276€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
56€ 2 194€ 2 204€ 2 262€ 1 914€ 2 576€ 2 195€ 2 181€ 1 977€ 10 695€ 1 180€ 1 537€ 3 267€ 3 699€ 2 300€ 4 396€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 000 508€ 1 084 246€ 978 429€ 1 232 580€ 1 333 712€ 1 072 946€ 1 123 062€ 1 101 584€ 1 196 932€ 1 213 565€ 1 505 209€ 2 636 120€ 1 861 167€ 2 605 596€ 2 778 520€ 2 069 944€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
168 939€ 297 413€ 196 902€ 139 105€ 135 791€ 169 048€ 135 406€ 153 454€ 145 995€ 164 375€ 120 013€ 131 320€ 279 171€ 421 036€ 429 429€ 344 368€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 48€ 546€
67
602
Tržby z predaja služieb
168 939€ 297 413€ 196 902€ 139 105€ 135 791€ 169 048€ 135 406€ 153 454€ 145 995€ 164 375€ 120 013€ 131 320€ 279 171€ 421 036€ 429 381€ 343 823€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 497€ 2 259€ 815€ 620€ 5 637€ 239€ 71 599€ 1 646€ 2 782€ 2 322 698€ 91 099€ 2 821€ 142 249€ 154 310€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 599€ 1 625€ 49€ 2 321 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 288€ 1€ 7€ 0€ 77€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 208€ 2 259€ 815€ 620€ 5 637€ 239€ 21€ 2 731€ 1 692€ 91 099€ 2 744€ 142 249€ 154 310€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 932€ 4 512€ 2 756€ 2 090€ 35 361€ 111 864€ 3 262€ 8 396€ 29 702€ 29 206€ 72 537€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 932€ 4 512€ 2 756€ 2 090€ 35 361€ 109 113€ 3 262€ 8 396€ 29 702€ 29 206€ 72 537€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 29 702€ 29 206€ 72 537€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 090€ 33 284€ 109 113€ 3 262€ 8 396€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 932€ 4 512€ 2 756€ 2 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
2 751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
2 751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6 326€ 250€ 0€ 0€ 4€ 40€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 4€ 40€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
6 326€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
769 660€ 792 764€ 789 021€ 1 117 698€ 1 212 333€ 914 402€ 979 864€ 951 032€ 1 123 989€ 1 012 217€ 1 265 653€ 1 489 793€ 1 417 667€ 2 159 439€ 1 997 616€ 1 276 041€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
769 660€ 792 764€ 753 621€ 1 034 230€ 1 030 120€ 843 695€ 979 864€ 950 797€ 964 703€ 911 564€ 1 036 810€ 1 412 872€ 1 284 926€ 2 049 218€ 1 847 024€ 1 161 787€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 1 933€ 1 605€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
19 200€ 0€ 34 847€ 39 833€ 94 337€ 114 253€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 347€ 5 908€ 6 569€ 5 966€ 4 864€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 49 786€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
35 400€ 83 468€ 182 213€ 70 707€ 235€ 159 286€ 100 653€ 208 296€ 71 012€ 91 325€ 62 490€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
938 599€ 1 099 607€ 988 183€ 1 257 618€ 1 348 743€ 1 087 961€ 1 123 663€ 1 104 725€ 1 343 673€ 1 213 600€ 1 506 637€ 3 947 323€ 1 796 333€ 2 612 998€ 2 598 503€ 1 847 296€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-61 909€ 15 361€ 9 754€ 25 038€ 15 031€ 15 015€ 601€ 3 141€ 146 741€ 35€ 1 428€ 1 311 202€ -64 834€ 7 402€ -180 017€ -222 649€
136
591
Splatná daň z príjmov
11 200€ 132 879€ 5 857€ 7 239€ 9 221€ 10 162€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-61 909€ 15 361€ 9 754€ 25 038€ 15 031€ 15 015€ 601€ 3 141€ 135 542€ 35€ 1 428€ 1 178 323€ -70 692€ 163€ -189 238€ -232 810€