Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
N/A N/A 0,0 % N/A N/A 0,0 % N/A N/A N/A N/A
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úročený dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celkový dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Ďalšie ukazovatele
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úverová zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A N/A