Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
214 542€ 231 349€ 221 106€ 229 668€ 211 502€ 210 778€ 220 194€ 217 180€ 208 633€ 224 459€ 214 213€
02
501
Spotreba materiálu
123 411€ 128 106€ 122 824€ 115 929€ 105 154€ 101 167€ 105 309€ 107 955€ 109 854€ 117 225€ 114 830€
03
502
Spotreba energie
91 131€ 103 244€ 98 282€ 113 739€ 106 349€ 109 611€ 114 885€ 109 225€ 98 779€ 107 235€ 99 384€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
120 453€ 81 265€ 42 595€ 136 230€ 51 485€ 36 198€ 24 791€ 30 359€ 42 695€ 42 636€ 36 719€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 425€ 27 078€ 3 384€ 3 539€ 22 726€ 15 894€ 4 735€ 855€ 5 907€ 20 031€ 12 696€
08
512
Cestovné
526€ 1 182€ 1 365€ 1 042€ 517€ 611€ 579€ 7 053€ 16 264€ 848€ 1 284€
10
518
Ostatné služby
84 503€ 53 005€ 37 846€ 131 650€ 28 243€ 19 694€ 19 478€ 22 451€ 20 523€ 21 757€ 22 739€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
728 946€ 672 961€ 608 352€ 598 147€ 563 015€ 548 523€ 545 350€ 530 393€ 516 712€ 540 517€ 499 734€
12
521
Mzdové náklady
529 209€ 487 976€ 437 614€ 434 020€ 408 146€ 397 912€ 395 306€ 360 238€ 375 978€ 254 220€ 363 130€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
182 518€ 168 628€ 151 593€ 149 340€ 137 959€ 138 369€ 137 247€ 131 769€ 126 910€ 132 071€ 122 289€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 219€ 16 357€ 19 145€ 14 788€ 16 909€ 12 243€ 12 797€ 38 385€ 13 824€ 154 226€ 14 315€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 052€ 2 052€ 2 052€ 2 057€ 2 052€ 2 052€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 052€ 2 052€ 2 052€ 2 057€ 2 052€ 2 052€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
729€ 1 465€ 2 160€ 2 856€ 859€ 497€ 846€ 835€ 1 232€ 2 525€ 2 491€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
729€ 1 465€ 2 160€ 1 613€ 859€ 497€ 846€ 835€ 1 232€ 2 525€ 2 491€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
55 361€ 53 508€ 47 252€ 41 768€ 40 159€ 40 020€ 49 615€ 53 430€ 56 636€ 57 275€ 51 150€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 361€ 53 508€ 47 252€ 41 768€ 40 159€ 40 020€ 40 280€ 40 371€ 40 773€ 41 851€ 36 885€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 14 265€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 335€ 13 059€ 15 863€ 15 425€ 14 265€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5€ 75€ 16€ 11€ 6€ 239€ 454€ 573€ 396€ 334€ 335€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5€ 75€ 16€ 11€ 6€ 239€ 454€ 573€ 396€ 332€ 335€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
34 315€ 42 017€ 34 483€ 34 500€ 34 463€ 30 763€ 30 025€ 22 155€ 24 451€ 21 591€ 19 063€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
34 315€ 42 017€ 30 622€ 34 297€ 31 954€ 30 763€ 28 778€ 22 153€ 21 956€ 21 591€ 19 063€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 861€ 204€ 2 509€ 1 248€ 3€ 2 495€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 156 403€ 1 084 691€ 958 014€ 1 045 238€ 903 542€ 869 071€ 873 585€ 854 925€ 850 756€ 889 338€ 823 706€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
126 453€ 121 282€ 117 526€ 118 638€ 119 373€ 115 076€ 115 796€ 113 791€ 110 800€ 117 525€ 109 406€
67
602
Tržby z predaja služieb
126 453€ 121 282€ 117 526€ 118 638€ 119 373€ 115 076€ 115 796€ 113 791€ 110 800€ 117 525€ 109 406€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 801€ 22 943€ 9 379€ 10 240€ 4 673€ 4 967€ 6 076€ 6 648€ 8 179€ 7 494€ 6 300€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 801€ 22 943€ 9 379€ 10 240€ 4 673€ 4 967€ 6 076€ 6 648€ 8 179€ 7 494€ 6 300€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 29 909€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 29 909€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 29 909€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 335€ 13 059€ 15 863€ 14 778€ 14 265€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3€ 3€ 3€ 37€ 222€ 199€
102
662
Úroky
3€ 3€ 3€ 37€ 221€ 199€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 007 837€ 938 563€ 824 153€ 914 769€ 777 954€ 738 941€ 737 375€ 715 314€ 710 888€ 742 332€ 669 547€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
264 386€ 228 954€ 216 498€ 300 894€ 216 158€ 202 731€ 194 293€ 130 876€ 129 138€ 159 033€ 127 299€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
51 635€ 49 783€ 43 526€ 38 042€ 36 434€ 36 294€ 36 554€ 36 645€ 36 972€ 36 324€ 32 362€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
687 631€ 654 400€ 556 288€ 571 407€ 521 436€ 496 191€ 502 488€ 537 075€ 523 393€ 541 449€ 500 669€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 3 726€ 4 224€ 4 224€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
459€ 1 701€ 4 116€ 700€ 200€ 315€ 6 993€ 17 585€ 0€ 4 694€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 75€ 1 303€ 299€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 155 091€ 1 082 789€ 951 059€ 1 043 647€ 901 999€ 868 323€ 872 308€ 851 619€ 844 682€ 881 839€ 815 361€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-1 312€ -1 903€ -6 955€ -1 591€ -1 542€ -748€ -1 277€ -3 307€ -6 074€ -7 499€ -8 344€
136
591
Splatná daň z príjmov
250€ 5€ 7€ 44€ 42€ 37€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-1 562€ -1 903€ -6 955€ -1 591€ -1 542€ -753€ -1 277€ -3 314€ -6 118€ -7 541€ -8 381€