Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná galéria

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
607 310€ 607 583€ 557 145€ 696 684€ 569 898€ 745 354€ 794 407€ 581 816€ 674 998€ 695 651€ 477 761€ 587 532€ 532 534€
02
501
Spotreba materiálu
267 533€ 313 936€ 254 269€ 365 661€ 252 197€ 393 029€ 437 275€ 260 208€ 294 999€ 172 079€ 115 276€ 210 669€ 178 443€
03
502
Spotreba energie
264 049€ 208 977€ 242 339€ 232 878€ 267 169€ 282 697€ 274 492€ 313 624€ 354 944€ 369 754€ 334 305€ 363 123€ 337 798€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
75 728€ 84 670€ 60 538€ 98 146€ 50 532€ 69 628€ 82 640€ 7 984€ 25 056€ 153 818€ 28 180€ 13 740€ 16 293€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
977 171€ 1 266 699€ 1 321 900€ 1 249 599€ 1 177 596€ 3 388 898€ 4 423 107€ 2 962 519€ 705 998€ 687 056€ 917 320€ 1 045 965€ 813 012€
07
511
Opravy a udržiavanie
65 124€ 31 454€ 115 065€ 64 337€ 85 085€ 100 104€ 40 168€ 37 923€ 93 635€ 104 581€ 138 585€ 208 650€ 135 944€
08
512
Cestovné
8 652€ 55 971€ 38 825€ 59 206€ 34 962€ 27 083€ 24 561€ 35 242€ 21 123€ 16 519€ 28 836€ 34 347€ 41 807€
09
513
Náklady na reprezentáciu
29 479€ 75 821€ 45 445€ 45 279€ 20 853€ 20 226€ 29 669€ 4 273€ 9 012€ 2 872€ 4 590€ 5 614€ 5 599€
10
518
Ostatné služby
873 917€ 1 103 454€ 1 122 566€ 1 080 777€ 1 036 696€ 3 241 485€ 4 328 709€ 2 885 080€ 582 228€ 563 083€ 745 309€ 797 354€ 629 662€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 318 106€ 3 318 894€ 2 953 167€ 2 846 027€ 2 586 488€ 2 351 925€ 2 323 487€ 2 331 065€ 2 121 722€ 1 926 001€ 2 140 115€ 2 029 844€ 1 889 520€
12
521
Mzdové náklady
2 344 959€ 2 355 861€ 2 099 308€ 2 021 964€ 1 833 695€ 1 663 385€ 1 619 970€ 1 633 499€ 1 478 817€ 1 344 078€ 1 507 072€ 1 443 173€ 1 343 849€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
807 904€ 797 453€ 707 914€ 684 679€ 622 038€ 567 386€ 574 999€ 566 652€ 504 619€ 458 374€ 496 503€ 475 035€ 444 746€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 866€ 12 369€ 16 428€ 18 807€ 19 349€ 20 369€
15
527
Zákonné sociálne náklady
165 243€ 165 580€ 145 945€ 139 385€ 130 754€ 121 153€ 128 518€ 129 049€ 125 879€ 106 786€ 117 734€ 92 288€ 80 555€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1€ 37€ 335€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
45 258€ 41 923€ 44 741€ 45 999€ 38 735€ 35 359€ 31 855€ 36 404€ 29 999€ 23 662€ 22 568€ 20 836€ 18 715€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
38 947€ 30 420€ 33 589€ 34 229€ 27 870€ 25 842€ 16 922€ 29 533€ 24 651€ 19 426€ 19 447€ 19 427€ 18 138€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 311€ 11 503€ 11 153€ 11 770€ 10 865€ 9 517€ 14 934€ 6 872€ 5 348€ 4 236€ 3 121€ 1 410€ 578€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
279 583€ 362 376€ 203 507€ 203 481€ 189 500€ 227 545€ 108 805€ 114 807€ 178 635€ 152 744€ 143 126€ 87 908€ 36 364€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 956€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 4€ 15€ 0€ 449€ 0€ 573€ 1 577€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
420€ 868€ 9 208€ 1 755€ 1 154€ 213€ 103€ 1 754€ 16 596€ 92€ 66€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
794€ 6 558€ 92 579€ 0€ 0€ 8 290€ 626€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
279 163€ 358 036€ 173 475€ 192 730€ 188 346€ 122 807€ 50 174€ 113 038€ 162 039€ 151 215€ 134 769€ 86 643€ 33 832€
28
549
Manká a škody
2 679€ 14 262€ 8 996€ 11 942€ 58 528€ 0€ 987€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 088 622€ 228 151€ 345 512€ 696 104€ 1 270 757€ 883 472€ 827 790€ 652 160€ 596 591€ 526 983€ 604 796€ 603 807€ 538 058€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 088 622€ 228 151€ 345 512€ 696 104€ 1 270 757€ 883 472€ 827 790€ 652 160€ 530 889€ 476 294€ 504 505€ 522 327€ 474 160€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
65 701€ 50 690€ 100 292€ 81 480€ 63 899€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 690€ 50 690€ 100 292€ 7 820€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 73 660€ 63 899€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 012€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 197€ 7 544€ 27 244€ 6 112€ 47 985€ 17 355€ 18 013€ 9 514€ 11 160€ 10 771€ 19 542€ 15 876€ 19 694€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 23€ 32€ 89€ 0€ 0€ 2€ 497€ 142€ 36€ 54€ 377€ 1 294€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 192€ 7 522€ 27 213€ 6 023€ 47 985€ 17 354€ 18 006€ 9 017€ 11 018€ 10 735€ 19 488€ 15 499€ 18 399€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
752€ 4 539€ 151€ 156 394€ 11 219€ 135 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
95 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
752€ 4 539€ 151€ 156 394€ 11 219€ 39 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 326 999€ 5 837 709€ 5 453 217€ 5 744 156€ 6 037 354€ 7 661 127€ 8 662 881€ 6 688 286€ 4 319 103€ 4 022 868€ 4 325 229€ 4 391 769€ 3 847 897€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
442 225€ 458 832€ 429 828€ 275 480€ 303 083€ 271 405€ 272 201€ 267 388€ 288 591€ 230 363€ 261 198€ 192 728€ 222 654€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
18€ 0€ 7 671€ 74 226€ 54 171€ 65 318€
67
602
Tržby z predaja služieb
335 497€ 345 669€ 304 414€ 145 361€ 207 216€ 180 789€ 174 008€ 246 261€ 261 145€ 202 993€ 156 687€ 126 368€ 141 865€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
106 727€ 113 162€ 125 414€ 130 119€ 95 867€ 90 616€ 98 193€ 21 109€ 27 445€ 19 699€ 30 286€ 12 189€ 15 471€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
42 429€ 16 066€ 41 052€ 16 987€ 32 715€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
42 429€ 16 066€ 41 052€ 16 987€ 32 715€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
52 486€ 74 486€ 32 312€ 46 639€ 18 452€ 163 838€ 40 120€ 18 557€ 29 016€ 50 412€ 11 212€ 18 242€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
52 486€ 74 486€ 32 312€ 46 639€ 18 452€ 15 570€ 8 870€ 18 557€ 29 016€ 50 412€ 11 212€ 18 242€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
148 268€ 31 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 205€ 6 409€ 83 401€ 20 084€ 16 605€ 17 862€ 26 616€ 3 723€ 7 192€ 5 702€ 3 587€ 1 285€ 989€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
602€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 956€
85
642
Tržby z predaja materiálu
232€ 522€ 15 955€ 14 414€ 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 973€ 5 887€ 67 446€ 5 670€ 15 949€ 17 260€ 26 615€ 3 723€ 7 192€ 5 702€ 3 587€ 1 285€ 33€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
21 923€ 1 288€ 15 185€ 48 112€ 98 718€ 81 480€ 63 899€ 60 223€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
21 923€ 1 288€ 15 185€ 48 112€ 98 718€ 81 480€ 63 899€ 60 223€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 42 978€ 13 173€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 923€ 1 288€ 15 185€ 48 112€ 55 740€ 68 307€ 63 899€ 60 223€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 2€ 4€ 4€ 16€ 2€ 719€ 5€ 7 690€ 4€ 265€ 168€ 76€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 2€ 4€ 3€ 2€ 2€ 5€ 2€ 0€ 0€ 265€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 14€ 0€ 16€ 4€ 0€ 168€ 76€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2€ 714€ 3€ 7 674€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 888€ 10 219€ 108€ 1 257€ 1 257€ 92 943€ 3 583€ 0€ 0€ 0€ 5 160€
110
672
Náhrady škôd
3 888€ 10 219€ 89 480€ 3 583€ 0€ 0€ 0€ 5 160€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
108€ 1 257€ 1 257€ 3 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 844 314€ 5 177 636€ 4 945 492€ 5 311 750€ 5 522 981€ 7 385 626€ 8 370 703€ 6 595 938€ 5 677 503€ 3 620 870€ 4 196 219€ 4 146 255€ 3 456 442€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
4 491 115€ 4 872 317€ 4 468 018€ 4 434 295€ 4 028 224€ 3 152 817€ 2 809 266€ 5 810 948€ 4 756 429€ 2 887 624€ 3 512 438€ 3 528 659€ 2 945 087€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 064 648€ 284 276€ 423 911€ 705 252€ 1 383 736€ 263 618€ 264 007€ 771 612€ 921 075€ 683 844€ 631 251€ 605 927€ 508 310€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
23 420€ 49 733€ 3 269 213€ 4 554 494€ 0€ 0€ 630€ 649€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
699 978€ 731 338€ 13 378€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
129 797€ 4 378€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
158 755€ 16 665€ 53 563€ 148 783€ 61 287€ 11 599€ 0€ 49 402€ 51 900€ 11 020€ 3 046€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 347 122€ 5 727 584€ 5 491 144€ 5 653 957€ 5 862 394€ 7 861 912€ 8 804 590€ 6 882 239€ 6 093 658€ 4 000 738€ 4 634 214€ 4 432 533€ 3 796 501€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
20 123€ -110 125€ 37 927€ -90 199€ -174 960€ 200 785€ 141 709€ 193 953€ 1 774 555€ -22 130€ 308 985€ 40 764€ -51 395€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 502€ 773€ 554€ 632€ 733€ 2 143€ 440€ 1 491€ 24 348€ 29 560€ 23 743€ 22 391€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
18 621€ -110 898€ 37 373€ -90 831€ -175 693€ 200 785€ 139 565€ 193 513€ 1 773 064€ -46 478€ 279 425€ 17 021€ -73 787€