Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Stará Ľubovňa

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
43 947€ 28 879€ 27 723€ 32 362€ 32 388€ 21 392€ 47 965€ 35 179€ 27 640€ 31 575€ 39 133€ 41 365€ 44 071€ 37 026€ 42 177€
02
501
Spotreba materiálu
23 547€ 13 089€ 11 972€ 16 070€ 16 833€ 5 837€ 31 397€ 18 609€ 9 704€ 16 405€ 18 396€ 25 211€ 28 766€ 20 190€ 26 209€
03
502
Spotreba energie
20 400€ 15 790€ 15 751€ 16 293€ 15 555€ 15 555€ 16 568€ 16 570€ 17 936€ 15 170€ 20 737€ 16 154€ 15 304€ 16 836€ 15 968€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
95 386€ 107 311€ 94 300€ 78 966€ 92 112€ 85 600€ 100 697€ 85 119€ 79 321€ 103 803€ 148 111€ 132 585€ 124 194€ 141 421€ 176 359€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 468€ 5 550€ 4 466€ 28 998€ 42 919€ 17 450€ 16 222€ 7 044€ 6 392€ 5 234€ 7 072€ 9 420€ 6 703€ 14 890€ 11 543€
08
512
Cestovné
395€ 174€ 203€ 856€ 813€ 2 161€ 574€ 639€ 368€ 320€ 187€ 326€ 226€ 143€ 419€
09
513
Náklady na reprezentáciu
180€ 180€ 180€ 179€ 180€ 180€ 180€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 161€ 166€ 166€
10
518
Ostatné služby
91 343€ 101 407€ 89 451€ 48 933€ 48 200€ 65 809€ 83 722€ 77 271€ 72 396€ 98 083€ 140 687€ 122 674€ 117 104€ 126 222€ 164 232€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 324 697€ 1 241 347€ 1 290 241€ 1 175 423€ 955 394€ 1 022 345€ 903 517€ 835 008€ 778 720€ 800 189€ 786 103€ 663 754€ 643 821€ 672 700€ 557 812€
12
521
Mzdové náklady
935 644€ 883 200€ 878 200€ 832 831€ 677 791€ 703 798€ 642 488€ 589 101€ 523 767€ 562 143€ 569 628€ 480 427€ 466 746€ 479 753€ 415 189€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
311 411€ 295 653€ 294 826€ 274 135€ 224 189€ 231 550€ 203 721€ 190 407€ 171 980€ 180 971€ 170 867€ 145 049€ 132 763€ 134 401€ 115 730€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 830€ 14 235€ 14 510€ 14 192€ 11 652€ 12 090€ 11 477€ 8 200€ 7 720€ 7 920€ 7 170€ 5 120€ 3 825€ 3 360€ 3 173€
15
527
Zákonné sociálne náklady
61 090€ 48 260€ 91 458€ 51 329€ 41 763€ 74 908€ 41 081€ 45 762€ 75 252€ 49 155€ 38 439€ 33 159€ 40 487€ 55 186€ 23 699€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 722€ 11 249€ 2 936€ 4 750€ 1 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 052€ 1 022€ 1 005€ 843€ 890€ 1 012€ 906€ 855€ 852€ 852€ 664€ 635€ 573€ 669€ 596€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
620€ 620€ 620€ 546€ 546€ 546€ 546€ 546€ 544€ 544€ 350€ 0€ 350€ 349€ 350€
20
538
Ostatné dane a poplatky
432€ 402€ 384€ 297€ 344€ 466€ 361€ 309€ 308€ 308€ 314€ 635€ 223€ 320€ 247€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 110€ 44 004€ 37 309€ 39 040€ 48 014€ 10 967€ 16 858€ 12 634€ 29 072€ 6 629€ 13 443€ 8 409€ 9 117€ 11 480€ 2 768€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
18 327€ 35 645€ 22 834€ 28 253€ 37 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 782€ 8 359€ 14 476€ 10 787€ 10 498€ 10 967€ 16 858€ 12 627€ 29 006€ 6 629€ 12 538€ 8 409€ 9 117€ 11 480€ 2 768€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
19 243€ 12 462€ 16 236€ 16 455€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 19 021€ 20 260€ 33 882€ 46 875€ 38 534€ 55 367€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 096€ 10 096€ 11 001€ 11 751€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 7 459€ 9 638€ 20 111€ 36 335€ 22 677€ 40 888€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 147€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 10 540€ 15 857€ 14 479€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 562€ 10 622€ 13 771€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 147€ 2 366€ 5 234€ 4 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
587€ 665€ 591€ 544€ 658€ 769€ 268€ 599€ 560€ 446€ 451€ 455€ 274€ 22€ 12€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
587€ 665€ 591€ 544€ 658€ 769€ 268€ 599€ 560€ 446€ 451€ 455€ 274€ 22€ 12€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
29 379€ 30 291€ 33 859€ 21 229€ 13 252€ 35 629€ 28 216€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 7 191€ 15 760€ 13 559€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
24 922€ 24 018€ 28 947€ 26 712€ 17 611€ 22 483€ 28 216€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 7 191€ 15 760€ 13 559€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 250€ 6 273€ 4 912€ -5 483€ -4 359€ 13 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 539 401€ 1 465 981€ 1 501 264€ 1 364 862€ 1 154 192€ 1 183 005€ 1 101 848€ 997 670€ 948 519€ 989 028€ 1 036 328€ 894 449€ 876 116€ 917 611€ 848 652€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
498€ 628€ 649€ 182€ 327€ 308€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
498€ 628€ 649€ 182€ 327€ 308€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
53 945€ 68 289€ 58 669€ 54 004€ 50 523€ 25 777€ 37 266€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 25 067€ 15 760€ 13 559€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 100€ 100€ 70€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
53 895€ 68 189€ 58 669€ 53 904€ 50 453€ 25 677€ 37 266€ 25 101€ 26 680€ 26 512€ 28 162€ 13 363€ 25 067€ 15 760€ 13 559€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 366€ 5 234€ 4 704€ 11 562€ 10 622€ 13 771€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 10 540€ 15 857€ 14 479€ 16 262€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 562€ 10 622€ 13 771€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 366€ 5 234€ 4 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 478 366€ 1 410 316€ 1 425 336€ 1 294 676€ 1 109 278€ 1 115 409€ 1 060 292€ 986 782€ 919 759€ 943 558€ 994 451€ 858 692€ 966 390€ 840 671€ 736 264€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 468 063€ 1 400 140€ 1 414 335€ 1 282 926€ 1 097 793€ 1 110 118€ 1 056 872€ 983 607€ 914 086€ 936 099€ 984 813€ 838 581€ 930 054€ 817 994€ 695 375€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
10 096€ 10 096€ 11 001€ 11 751€ 11 485€ 5 291€ 3 421€ 3 175€ 5 673€ 7 459€ 9 638€ 20 111€ 36 335€ 22 677€ 40 888€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
207€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 535 175€ 1 484 467€ 1 489 359€ 1 348 863€ 1 160 127€ 1 141 494€ 1 097 795€ 1 011 883€ 958 002€ 980 693€ 1 036 384€ 882 595€ 1 007 313€ 870 910€ 766 085€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 226€ 18 486€ -11 906€ -15 999€ 5 935€ -41 511€ -4 052€ 14 213€ 9 483€ -8 335€ 56€ -11 853€ 131 198€ -46 702€ -82 567€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 226€ 18 486€ -11 906€ -15 999€ 5 935€ -41 511€ -4 052€ 14 213€ 9 483€ -8 335€ 56€ -11 853€ 131 198€ -46 702€ -82 567€