Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Generálna prokuratúra SR

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
651 263€ 525 590€ 723 417€ 562 976€ 567 830€ 758 480€ 1 339 373€ 1 243 549€ 549 253€ 545 056€ 491 776€ 732 203€ 445 553€ 450 225€
02
501
Spotreba materiálu
490 697€ 374 194€ 573 163€ 408 854€ 419 858€ 572 989€ 1 130 888€ 1 058 054€ 304 243€ 332 712€ 342 847€ 434 787€ 328 678€ 275 197€
03
502
Spotreba energie
160 566€ 151 396€ 150 254€ 154 121€ 147 972€ 185 491€ 208 485€ 185 494€ 245 010€ 212 343€ 148 929€ 297 417€ 116 875€ 175 029€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 487 521€ 3 893 560€ 4 413 271€ 3 576 241€ 3 625 890€ 3 700 426€ 2 173 966€ 1 802 684€ 1 711 366€ 1 724 619€ 1 730 046€ 1 597 531€ 1 391 542€ 1 568 194€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 190€ 32 914€ 62 044€ 48 859€ 63 076€ 181 863€ 1 041 484€ 676 087€ 762 079€ 718 704€ 580 533€ 620 199€ 486 721€ 289 435€
08
512
Cestovné
101 627€ 82 200€ 103 575€ 110 483€ 98 418€ 115 675€ 29 051€ 22 960€ 20 198€ 16 014€ 56 977€ 42 198€ 41 392€ 40 060€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 696€ 5 139€ 9 286€ 8 923€ 7 606€ 7 688€ 8 257€ 9 368€ 7 420€ 8 737€ 8 980€ 6 274€ 12 324€ 13 268€
10
518
Ostatné služby
4 285 008€ 3 773 307€ 4 238 365€ 3 407 975€ 3 456 790€ 3 395 200€ 1 095 174€ 1 094 269€ 921 669€ 981 164€ 1 083 556€ 928 859€ 851 105€ 1 225 430€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
18 990 860€ 18 687 674€ 18 349 166€ 16 351 513€ 15 536 888€ 14 345 691€ 11 739 399€ 11 257 428€ 11 345 256€ 10 564 927€ 9 498 352€ 9 295 031€ 8 994 901€ 8 386 355€
12
521
Mzdové náklady
11 164 103€ 11 333 237€ 11 503 565€ 10 377 668€ 9 806 328€ 10 024 080€ 8 378 133€ 8 069 380€ 8 081 495€ 7 837 312€ 7 100 439€ 7 066 738€ 6 934 069€ 6 627 457€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 711 795€ 3 550 352€ 3 579 862€ 3 245 405€ 3 134 144€ 2 697 088€ 2 545 109€ 2 411 951€ 2 375 799€ 1 989 651€ 1 825 402€ 1 686 522€ 1 554 029€ 1 464 136€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
75 093€ 71 161€ 81 091€ 48 885€ 42 171€ 37 973€ 34 869€ 29 220€ 29 717€ 29 640€ 24 493€ 23 221€ 20 466€ 20 071€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 034 779€ 3 712 060€ 3 184 648€ 2 679 556€ 2 554 245€ 1 586 550€ 781 289€ 746 877€ 858 245€ 708 324€ 548 018€ 515 707€ 484 097€ 273 889€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 090€ 20 865€ 0€ 0€ 2 843€ 2 240€ 802€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
41 050€ 40 621€ 33 542€ 36 970€ 35 279€ 30 180€ 33 021€ 33 179€ 28 131€ 26 543€ 20 417€ 23 589€ 23 117€ 10 568€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
26 359€ 26 196€ 20 013€ 20 013€ 19 864€ 12 024€ 9 680€ 15 176€ 11 112€ 11 112€ 8 098€ 5 979€ 5 733€ 5 707€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 691€ 14 425€ 13 528€ 16 957€ 15 416€ 18 156€ 23 342€ 18 003€ 17 019€ 15 431€ 12 320€ 17 609€ 17 384€ 4 861€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
775 829€ 869 851€ 876 217€ 372 669€ 37 730€ 28 258€ 93 342€ 41 707€ 30 125€ 16 029€ 9 863€ 41 943€ 26 528€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 899€ 22€ 20€ 262€ 6€ 0€ 9€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
66€ 6 335€ 0€ 0€ 6€ 58€
26
546
Odpis pohľadávky
1 140€ 333€ 1 746€ 599€ 27 998€ 69 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
775 829€ 862 812€ 875 885€ 370 451€ 37 131€ 21 288€ 41 619€ 10€ 472€ 1€ 41 937€ 24 335€
28
549
Manká a škody
472€ 260€ 2 251€ 23 761€ 15 295€ 9 855€ 0€ 2 126€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 996 858€ 3 499 379€ 3 934 855€ 3 415 480€ 3 762 804€ 3 449 004€ 2 983 233€ 1 549 974€ 1 976 113€ 2 091 131€ 1 905 844€ 1 967 641€ 1 465 605€ 1 320 224€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 120 689€ 2 699 379€ 3 134 855€ 3 002 493€ 3 399 891€ 3 310 488€ 1 857 383€ 1 382 163€ 1 489 957€ 1 518 923€ 1 442 024€ 1 525 802€ 1 050 321€ 1 016 435€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
876 169€ 800 000€ 800 000€ 412 987€ 362 913€ 138 517€ 1 125 850€ 167 811€ 486 156€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 415 284€ 303 790€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 415 284€ 303 790€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
876 169€ 800 000€ 800 000€ 412 987€ 362 913€ 138 517€ 1 125 850€ 167 811€ 486 156€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 654€ 5 648€ 5 568€ 3 479€ 27 862€ 47 144€ 39 420€ 278 643€ 10 429€ 12 894€ 15 227€ 14 514€ 6 057€ 2 460€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 0€ 4€ 9€ 4€ 11€ 2€ 120€ 144€ 41€ 133€ 260€ 1 468€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 650€ 5 648€ 5 568€ 3 476€ 27 853€ 47 140€ 39 408€ 278 642€ 10 309€ 12 750€ 15 186€ 14 370€ 5 797€ 991€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 11€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
624 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
624 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
38 830€ 31 369€ 42 457€ 54 722€ 61 527€ 35 727€ 48 579€ 31 783€ 280 485€ 103 529€ 82 711€ 36 790€ 160 056€ 10 372€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35 249€ 31 550€ 41 460€ 55 704€ 61 239€ 36 196€ 46 508€ 27 589€ 259 542€ 103 529€ 82 711€ 36 790€ 160 056€ 10 372€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 581€ -181€ 997€ -982€ 288€ -469€ 2 071€ 4 194€ 20 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
26 988 866€ 27 553 692€ 28 378 493€ 24 374 051€ 23 618 081€ 22 404 382€ 18 385 248€ 16 914 767€ 15 942 741€ 15 098 824€ 13 760 403€ 13 677 162€ 12 528 773€ 11 774 926€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
74€ 454€ 22€ 108€ 2€ 17€ 615€ 395€ 215 746€ 91 992€ 104€ 7 576€ 4 687€ 3 439€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
74€ 454€ 22€ 108€ 2€ 17€ 615€ 395€ 215 746€ 91 963€ 104€ 7 576€ 4 687€ 3 439€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
29€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
53 595€ 43 850€ 53 741€ 72 359€ 72 446€ 57 146€ 50 125€ 59 201€ 164 722€ 32 633€ 26 389€ 30 931€ 26 508€ 2 148€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
578€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 126€ 6€ 1 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
53 588€ 43 850€ 53 741€ 72 232€ 72 440€ 55 913€ 50 125€ 59 201€ 164 064€ 32 633€ 26 389€ 30 931€ 26 508€ 2 148€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
776 169€ 800 000€ 750 000€ 362 987€ 362 913€ 564 367€ 794 658€ 477 189€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 416 459€ 272 109€ 284 202€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
776 169€ 800 000€ 750 000€ 362 987€ 362 913€ 564 367€ 794 658€ 477 189€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 416 459€ 272 109€ 284 202€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 272 109€ 284 202€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
776 169€ 800 000€ 750 000€ 362 987€ 362 913€ 564 367€ 791 996€ 470 223€ 572 208€ 463 821€ 441 839€ 416 459€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 662€ 6 966€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 9€ 351€ 64€ 1€ 11€ 27€ 215€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 7€ 12€ 1€ 0€ 27€ 215€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
9€ 345€ 52€ 0€ 11€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2 251€ 1 466€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
2 251€ 1 466€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
25 850 462€ 26 663 076€ 27 586 574€ 23 868 314€ 24 426 509€ 22 213 672€ 17 867 905€ 15 422 390€ 15 053 856€ 15 043 176€ 13 001 181€ 12 716 073€ 12 205 296€ 11 570 749€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
24 729 773€ 23 963 697€ 24 451 719€ 20 865 821€ 21 026 618€ 18 866 054€ 16 010 262€ 14 016 737€ 13 563 899€ 13 266 634€ 11 678 963€ 11 469 479€ 11 154 975€ 10 556 914€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 120 689€ 2 699 379€ 3 134 855€ 3 002 493€ 3 399 891€ 3 347 618€ 1 857 642€ 1 405 653€ 1 489 957€ 1 516 715€ 1 322 218€ 1 246 594€ 1 025 341€ 1 013 836€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 24 980€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
183 493€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
76 334€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
26 680 300€ 27 507 381€ 28 390 336€ 24 303 768€ 24 861 871€ 22 835 202€ 18 713 303€ 15 961 435€ 16 008 349€ 15 631 685€ 13 469 514€ 13 171 050€ 12 508 627€ 11 860 754€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-308 566€ -46 311€ 11 844€ -70 283€ 1 243 790€ 430 820€ 328 055€ -953 332€ 65 609€ 532 861€ -290 889€ -506 112€ -20 146€ 85 828€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-308 566€ -46 311€ 11 844€ -70 283€ 1 243 790€ 430 820€ 328 055€ -953 332€ 65 609€ 532 861€ -290 889€ -506 112€ -20 146€ 85 828€