Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
124 477€ 119 598€ 118 907€ 112 957€ 103 783€ 128 317€ 122 963€ 155 576€ 164 770€ 126 692€ 135 090€ 139 676€ 149 066€
02
501
Spotreba materiálu
61 171€ 61 689€ 59 310€ 41 130€ 51 568€ 56 265€ 45 642€ 84 354€ 78 939€ 49 643€ 55 771€ 64 941€ 53 385€
03
502
Spotreba energie
63 306€ 57 909€ 59 597€ 71 828€ 52 215€ 72 051€ 77 322€ 71 222€ 85 832€ 77 049€ 79 319€ 74 736€ 95 681€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 130€ 112 188€ 108 387€ 103 054€ 92 231€ 99 506€ 119 958€ 110 172€ 106 541€ 99 778€ 100 698€ 98 317€ 80 314€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 151€ 2 615€ 5 517€ 20 264€ 13 712€ 6 355€ 1 730€ 8 673€ 1 858€ 8 575€ 4 785€ 15 458€ 64€
08
512
Cestovné
15 608€ 47 631€ 51 898€ 58 465€ 48 298€ 57 489€ 56 890€ 56 593€ 40 230€ 36 805€ 40 296€ 42 143€ 42 252€
09
513
Náklady na reprezentáciu
67€ 60€ 5 076€ 77€ 127€ 28€ 14€ 642€ 39€ 12€ 28€ 34€ 0€
10
518
Ostatné služby
29 304€ 61 881€ 45 896€ 24 248€ 30 095€ 35 634€ 61 325€ 44 264€ 64 413€ 54 386€ 55 589€ 40 682€ 37 998€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 100 914€ 1 021 769€ 929 786€ 927 665€ 831 332€ 757 773€ 752 246€ 767 469€ 758 349€ 759 956€ 797 215€ 774 440€ 755 144€
12
521
Mzdové náklady
809 786€ 749 576€ 674 469€ 678 623€ 604 874€ 548 199€ 544 476€ 554 052€ 554 285€ 547 678€ 581 454€ 572 906€ 561 138€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
278 430€ 258 115€ 233 618€ 229 062€ 206 356€ 189 748€ 186 793€ 191 275€ 184 932€ 184 546€ 189 204€ 185 982€ 177 111€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 697€ 14 078€ 21 699€ 19 981€ 20 102€ 19 826€ 20 977€ 22 142€ 19 133€ 27 732€ 26 557€ 15 553€ 16 895€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 475€ 2 757€ 1 411€ 1 587€ 1 625€ 1 287€ 1 734€ 442€ 1 326€ 1 191€ 1 369€ 464€ 628€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 187€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
231€ 231€ 261€ 145€ 261€ 261€ 261€ 261€ 245€ 245€ 215€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 244€ 2 526€ 1 150€ 1 442€ 1 625€ 1 027€ 1 474€ 181€ 1 065€ 946€ 1 124€ 248€ 442€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
40 392€ 42 700€ 26 394€ 13 677€ 19 183€ 31 920€ 38 387€ 43 285€ 40 663€ 44 324€ 52 181€ 50 872€ 39 136€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 6€ 30€ 6€ 4€ 14€ 0€ 6€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 1 078€ 1 045€ 1 019€ 977€ 951€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
40 392€ 42 695€ 25 308€ 12 632€ 18 164€ 30 937€ 37 406€ 42 349€ 40 659€ 44 310€ 52 181€ 50 866€ 39 136€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
420 854€ 422 269€ 512 493€ 494 719€ 1 105 625€ 925 861€ 563 394€ 402 513€ 353 819€ 283 527€ 147 886€ 155 710€ 170 196€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
420 854€ 422 269€ 512 493€ 494 719€ 1 105 625€ 925 861€ 563 394€ 357 150€ 305 267€ 237 096€ 109 134€ 126 560€ 130 501€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
45 363€ 48 553€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 363€ 48 553€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 979€ 1 054€ 42€ 1 842€ 7 207€ 3 545€ 4 976€ 3 616€ 3 763€ 1 366€ 105€ 311€ 120€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
29€ 31€ 0€ 10€ 0€ 102€ 7€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 949€ 1 054€ 42€ 1 842€ 7 207€ 3 545€ 4 976€ 3 585€ 3 763€ 1 355€ 105€ 210€ 113€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 366€ 15 289€ 5 140€ 7 745€ 6 853€ 7 130€ 7 073€ 8 673€ 12 697€ 12 232€ 12 204€ 10 116€ 131 788€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
8 008€ 15 217€ 4 993€ 7 745€ 6 853€ 7 130€ 6 872€ 8 627€ 12 355€ 9 829€ 11 312€ 8 265€ 130 715€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
358€ 72€ 147€ 201€ 46€ 343€ 2 403€ 892€ 1 851€ 1 074€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 769 587€ 1 737 625€ 1 702 559€ 1 663 246€ 2 167 840€ 1 955 338€ 1 610 732€ 1 491 746€ 1 441 929€ 1 329 065€ 1 246 748€ 1 229 907€ 1 326 392€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
18 572€ 34 722€ 22 975€ 24 522€ 22 454€ 28 218€ 29 857€ 22 775€ 32 671€ 28 439€ 36 882€ 9 654€ 8 689€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 572€ 34 722€ 22 964€ 24 522€ 22 454€ 28 218€ 29 857€ 22 775€ 32 671€ 28 439€ 36 882€ 9 654€ 8 689€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 535€ 13 348€ 13 558€ 8 116€ 8 089€ 7 822€ 7 820€ 8 949€ 6 107€ 4 961€ 6 522€ 24 859€ 11 454€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 848€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 535€ 13 348€ 13 558€ 8 116€ 8 089€ 7 822€ 7 820€ 8 949€ 6 107€ 4 961€ 6 522€ 24 859€ 10 605€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
48 553€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€ 43 217€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
48 553€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€ 43 217€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
48 553€ 46 431€ 38 752€ 29 150€ 39 694€ 43 217€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 508€ 0€ 33€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 33€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 508€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2€ 876€ 1€ 670€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
2€ 876€ 1€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 670€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 726 589€ 1 714 020€ 1 672 322€ 1 633 214€ 2 128 712€ 1 924 225€ 1 573 274€ 1 416 415€ 1 349 818€ 1 253 933€ 1 161 226€ 1 164 192€ 1 332 766€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 274 780€ 1 251 794€ 1 099 446€ 1 114 378€ 997 746€ 995 656€ 984 133€ 1 041 929€ 983 199€ 970 159€ 978 670€ 936 539€ 1 036 004€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
420 854€ 422 269€ 512 493€ 494 719€ 1 105 625€ 925 861€ 563 325€ 353 751€ 303 990€ 229 872€ 84 763€ 110 315€ 121 994€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
25 011€ 61 353€ 40 681€ 33 923€ 63 536€ 60 715€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 3 522€ 8 618€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 944€ 39 957€ 60 384€ 24 118€ 25 340€ 2 709€ 25 747€ 20 159€ 0€ 5 997€ 39 500€ 37 557€ 105 546€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
69€ 576€ 1 276€ 7 224€ 20 849€ 7 628€ 8 508€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 750 696€ 1 762 090€ 1 708 856€ 1 665 851€ 2 159 254€ 1 960 266€ 1 610 953€ 1 496 691€ 1 435 903€ 1 326 594€ 1 234 450€ 1 238 433€ 1 396 126€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-18 892€ 24 466€ 6 297€ 2 605€ -8 586€ 4 927€ 221€ 4 945€ -6 025€ -2 471€ -12 297€ 8 526€ 69 734€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-18 892€ 24 466€ 6 297€ 2 605€ -8 586€ 4 927€ 221€ 4 945€ -6 025€ -2 471€ -12 297€ 8 526€ 69 734€