Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
409 211€ 405 249€ 392 074€ 267 606€ 196 187€ 196 101€ 145 345€ 190 449€ 175 446€ 300 645€ 172 730€ 168 841€ 186 040€ 169 678€
02
501
Spotreba materiálu
285 270€ 276 518€ 254 499€ 171 428€ 128 565€ 126 210€ 89 655€ 130 744€ 119 944€ 240 323€ 115 316€ 107 513€ 122 420€ 105 889€
03
502
Spotreba energie
123 941€ 128 731€ 137 575€ 96 177€ 67 622€ 69 891€ 55 690€ 59 705€ 50 179€ 55 923€ 53 999€ 58 203€ 60 318€ 58 847€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
5 323€ 4 399€ 3 415€ 3 126€ 3 302€ 4 942€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
121 961€ 197 884€ 256 472€ 259 071€ 218 081€ 197 732€ 179 420€ 208 620€ 181 169€ 214 882€ 193 371€ 226 369€ 184 027€ 158 581€
07
511
Opravy a udržiavanie
30 516€ 96 273€ 54 266€ 88 429€ 43 690€ 24 161€ 11 729€ 64 519€ 12 693€ 31 914€ 3 778€ 2 851€ 11 049€ 7 821€
08
512
Cestovné
13 538€ 13 096€ 69 565€ 79 490€ 78 329€ 62 860€ 70 569€ 61 038€ 72 271€ 107 257€ 85 646€ 114 589€ 77 785€ 56 553€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 348€ 59€ 779€ 655€ 2 593€ 4 675€ 2 173€ 189€ 139€ 319€ 635€ 2 058€ 196€ 132€
10
518
Ostatné služby
76 558€ 88 456€ 131 862€ 90 496€ 93 470€ 106 037€ 94 949€ 82 874€ 96 067€ 75 392€ 103 311€ 106 871€ 94 997€ 94 076€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 665 914€ 2 397 377€ 2 215 046€ 1 649 020€ 1 188 089€ 1 075 081€ 1 129 857€ 1 254 162€ 1 316 149€ 1 398 948€ 1 101 241€ 1 220 972€ 1 217 210€ 1 130 458€
12
521
Mzdové náklady
1 928 666€ 1 736 491€ 1 593 721€ 1 193 042€ 856 086€ 759 648€ 808 680€ 828 205€ 877 996€ 1 012 916€ 737 568€ 828 580€ 829 224€ 804 155€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
660 500€ 594 777€ 545 414€ 407 274€ 291 726€ 263 819€ 275 390€ 283 354€ 296 379€ 269 091€ 251 634€ 274 788€ 269 616€ 228 513€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 226€ 1 388€ 1 866€ 1 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 522€ 64 721€ 74 045€ 47 470€ 40 277€ 51 614€ 45 787€ 37 088€ 38 545€ 35 268€ 34 472€ 32 718€ 31 733€ 30 179€
16
528
Ostatné sociálne náklady
105 516€ 103 229€ 81 673€ 77 567€ 84 886€ 86 637€ 67 611€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 381€ 4 600€ 3 287€ 3 004€ 2 704€ 7 667€ 4 483€ 9 719€ 7 229€ 8 753€ 5 710€ 10 822€ 6 442€ 4 714€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 393€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
555€ 555€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 825€ 4 045€ 3 287€ 3 004€ 2 704€ 7 667€ 4 483€ 9 719€ 7 229€ 8 753€ 5 710€ 10 822€ 6 442€ 4 321€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
239 470€ 108 148€ 109 378€ 100 503€ 88 012€ 72 165€ 116 291€ 4 052€ 4 108€ 905€ 2 057€ 332€ 69€ 5 788€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 131€ 1 045€ 1 019€ 1 954€ 1 902€ 930€ 905€ 877€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 332€ 0€ 5 721€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
239 279€ 107 930€ 108 914€ 99 368€ 86 967€ 71 146€ 114 337€ 2 150€ 3 178€ 0€ 1 180€ 0€ 69€ 0€
28
549
Manká a škody
181€ 219€ 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
272 078€ 320 028€ 525 274€ 511 025€ 423 864€ 428 543€ 363 149€ 577 736€ 634 760€ 626 061€ 373 243€ 220 529€ 144 194€ 122 253€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
272 078€ 320 028€ 525 274€ 511 025€ 423 864€ 428 543€ 363 149€ 577 736€ 604 933€ 593 394€ 340 243€ 175 529€ 117 194€ 81 424€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
29 827€ 32 667€ 33 000€ 45 000€ 27 000€ 40 829€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 33 000€ 45 000€ 27 000€ 40 829€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
29 827€ 32 667€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 740€ 13 108€ 7 320€ 7 466€ 10 016€ 8 142€ 2 272€ 3 415€ 3 524€ 4 456€ 2 771€ 947€ 1 632€ 6 656€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
67€ 70€ 220€ 74€ 102€ 37€ 61€ 85€ 78€ 617€ 102€ 146€ 569€ 6 017€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 673€ 13 038€ 7 100€ 7 392€ 9 914€ 8 105€ 2 211€ 3 330€ 3 446€ 3 839€ 2 669€ 801€ 1 063€ 639€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 167€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 167€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
17 403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
17 403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 744 159€ 3 446 394€ 3 508 851€ 2 797 695€ 2 126 953€ 1 985 432€ 1 940 816€ 2 248 153€ 2 322 384€ 2 554 649€ 1 851 291€ 1 848 811€ 1 739 615€ 1 598 129€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
158 422€ 155 071€ 292 001€ 116 015€ 40 136€ 53 894€ 58 340€ 43 534€ 93 140€ 35 847€ 20 392€ 25 759€ 18 597€ 42 430€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
4 055€ 8 424€ 10 011€ 7 897€ 7 612€ 7 906€ 7 301€ 7 136€ 18 597€ 41 904€
67
602
Tržby z predaja služieb
158 354€ 155 071€ 292 001€ 116 015€ 36 080€ 45 471€ 48 329€ 35 637€ 85 527€ 27 554€ 10 800€ 18 623€ 0€ 527€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
68€ 388€ 2 291€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 750€ 1 003€ 12 772€ 11 406€ 11 883€ 17 566€ 13 690€ 877€ 2 183€ 1 037€ 49€ 2 008€ 1 027€ 1 668€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 648€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 750€ 1 003€ 12 772€ 11 406€ 11 883€ 17 566€ 13 690€ 877€ 2 183€ 1 037€ 49€ 2 008€ 1 027€ 15€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
29 827€ 32 667€ 33 000€ 45 000€ 27 000€ 40 829€ 45 753€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
29 827€ 32 667€ 33 000€ 45 000€ 27 000€ 40 829€ 45 753€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 667€ 33 000€ 45 000€ 27 000€ 40 829€ 36 513€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
29 827€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5 845€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 394€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 35€ 8€ 5€ 14€ 0€ 1€ 44€ 3 088€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 13€ 62€
103
663
Kurzové zisky
0€ 35€ 8€ 5€ 14€ 0€ 1€ 32€ 3 026€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 360 574€ 3 334 359€ 3 304 407€ 2 689 682€ 2 053 503€ 1 913 130€ 1 906 282€ 1 944 547€ 2 278 127€ 2 486 348€ 1 807 800€ 1 769 518€ 1 605 966€ 1 509 381€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 984 674€ 2 989 547€ 2 715 027€ 2 138 366€ 1 599 726€ 1 434 804€ 1 373 498€ 1 258 705€ 1 148 686€ 1 070 125€ 1 148 471€ 1 127 573€ 1 055 602€ 1 156 012€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
253 941€ 242 850€ 275 899€ 229 277€ 104 522€ 104 352€ 222 701€ 332 698€ 330 253€ 152 735€ 311 449€ 134 071€ 55 942€ 30 461€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
18 205€ 20 096€ 22 704€ 121 609€ 45 689€ 349 764€ 710 533€ 64 931€ 243 036€ 254 583€ 190 459€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
6 216€ 73 038€ 246 947€ 297 360€ 319 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 978€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
97 538€ 28 925€ 64 107€ 3 464€ 29 913€ 27 080€ 53 108€ 62 418€ 167 629€ 112 295€ 254 155€ 264 838€ 239 840€ 91 471€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 428€ 1 120€ 324 191€ 135 366€ 245 037€ 281 795€ 440 658€ 28 795€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 523 746€ 3 490 433€ 3 609 180€ 2 817 138€ 2 105 530€ 1 984 591€ 1 978 312€ 2 018 790€ 2 406 116€ 2 556 247€ 1 873 241€ 1 824 286€ 1 666 464€ 1 602 321€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-220 413€ 44 039€ 100 329€ 19 444€ -21 423€ -841€ 37 497€ -229 363€ 83 732€ 1 597€ 21 950€ -24 525€ -73 152€ 4 192€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-220 413€ 44 039€ 100 329€ 19 444€ -21 423€ -841€ 37 497€ -229 363€ 83 732€ 1 597€ 21 950€ -24 525€ -73 152€ 4 192€