Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2022
01.01.2022
31.12.2022
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
289 444€
02
502
Spotreba energie
263 041€
04
511
Opravy a udržiavanie
92 273€
05
512
Cestovné
47 186€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 125€
07
518
Ostatné služby
114 991€
08
521
Mzdové náklady
1 856 899€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
642 673€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 114€
11
527
Zákonné sociálne náklady
94 559€
12
528
Ostatné sociálne náklady
82€
14
532
Daň z nehnuteľností
555€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 839€
20
545
Kurzové straty
78€
24
549
Iné ostatné náklady
114 558€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
295 171€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 166€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 819 755€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
177 655€
58
649
Iné ostatné výnosy
6 883€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
624€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
71 471€
73
691
Dotácie
3 511 328€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 767 961€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-51 794€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-51 794€