Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOTVAR, výrobné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 778 554€ 3 906 803€ 4 059 326€ 3 905 601€ 3 685 747€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 186 658 € 4 119 696 € 4 713 917 € 4 315 240 € 4 271 100 € 4 847 248 € 4 371 708 € 4 259 507 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 184€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 769 841€ 3 898 105€ 4 019 640€ 3 832 956€ 3 579 913€ 3 926 736€ 3 689 792€ 3 425 687€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 713€ 8 698€ 39 685€ 72 645€ 105 834€ 124 019€ 93 328€ 87 831€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
108 212€ -135 928€ 137 371€ -143 127€ -18 164€ 43 235€ 37 655€ 27 852€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
171 176€ 227 267€ 278 477€ 201 126€ 214 529€ 387 663€ 181 356€ 288 498€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
128 716€ 121 554€ 238 744€ 351 640€ 388 988€ 365 595€ 369 577€ 394 455€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 163 596 € 4 102 246 € 4 701 963 € 4 239 462 € 4 193 319 € 4 806 820 € 4 327 653 € 3 622 370 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
288€ 28 662€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 224 594€ 2 090 712€ 2 420 341€ 1 768 905€ 1 616 606€ 2 113 536€ 2 022 533€ 1 750 401€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
409 765€ 423 505€ 586 303€ 663 298€ 759 801€ 686 311€ 645 459€ 451 513€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 113 075 € 1 161 992 € 1 167 883 € 1 167 373 € 1 123 620 € 1 148 674 € 1 081 815 € 848 945 €
16
E.1.
Mzdové náklady
819 117€ 841 052€ 821 687€ 877 118€ 831 401€ 849 938€ 787 631€ 611 931€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
270 325€ 300 019€ 320 942€ 267 092€ 272 514€ 279 373€ 275 834€ 216 762€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 633€ 20 921€ 25 254€ 23 163€ 19 705€ 19 363€ 18 350€ 20 252€
20
F.
Dane a poplatky
23 224€ 21 431€ 18 707€ 19 468€ 19 484€ 20 689€ 20 099€ 27 554€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
257 402€ 308 440€ 306 044€ 283 141€ 266 712€ 233 707€ 151 250€ 153 089€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
257 402€ 308 440€ 306 044€ 283 141€ 266 712€ 233 707€ 151 250€ 153 089€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 023€ 2 846€ 5 961€ 97 792€ 187 591€ 362 430€ 164 104€ 236 603€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 019€ 1 025€ -1 839€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71 513€ 93 320€ 196 724€ 239 485€ 217 198€ 241 473€ 241 368€ 127 442€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
23 062 € 17 450 € 11 954 € 75 778 € 77 781 € 40 428 € 44 055 € 637 137 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 252 407 € 1 256 658 € 1 190 052 € 1 330 271 € 1 290 888 € 1 294 143 € 1 152 783 € 1 345 978 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 7 € 5 341 € 6 797 € 62 € 177 € 77 € 209 864 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 249 € 6 750 € 31 € 65 € 64 € 52 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 249€ 6 750€ 31€ 65€ 64€ 52€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 7€ 92€ 47€ 31€ 112€ 13€ 10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
209 802€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 548 € 4 756 € 4 769 € 4 957 € 7 782 € 10 607 € 8 772 € 10 816 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 743 € 848 € 704 € 3 303 € 6 680 € 9 000 € 7 287 € 8 812 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 743€ 848€ 704€ 3 303€ 6 680€ 9 000€ 7 287€ 8 812€
52
O.
Kurzové straty
34€ 64€ 220€ 686€ 50€ 605€ 308€ 494€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 771€ 3 844€ 3 845€ 968€ 1 052€ 1 002€ 1 177€ 1 510€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 535 € -4 749 € 572 € 1 840 € -7 720 € -10 430 € -8 695 € 199 048 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 527 € 12 701 € 12 526 € 77 618 € 70 061 € 29 998 € 35 360 € 836 185 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 977 € 5 914 € 6 382 € 26 835 € 42 143 € 8 507 € -6 237 € -6 255 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 977€ 3 635€ 6 382€ 26 835€ 21 166€ 14 829€ 2 868€ 10€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 279€ 20 977€ -6 322€ -9 105€ -6 265€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 550 € 6 787 € 6 144 € 50 783 € 27 918 € 21 491 € 41 597 € 842 440 €