Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INŠTALA výrobné družstvo [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti INŠTALA výrobné družstvo [zrušená]

 • Názov INŠTALA výrobné družstvo [zrušená]
 • IČO 00167479
 • DIČ 2020404903
 • Sídlo Priemyselná 4, 949 23 Nitra
 • Dátum vzniku 5. októbra 1953, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 171/N
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 201 367 €
 • Historický názov INŠTALA, výrobné družstvo, Nitra
  (platné do 19. mája 1993 )
 • Historické sídlo Priemyselná ul. , 949 01 Nitra
  (platné do 21. septembra 2000)
  Priemyselná ul. , 949 01 Nitra
  (platné do 19. mája 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 23.marca 2017
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Konkurzné konanie
Štatutári
platné do výmazu zo dňa 23.3.2017
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Jozef Siklenka predstavenstvo - predseda 581, 951 04 Veľký Lapáš
Júlia Horníková predstavenstvo - podpredseda 386, 951 16 Svätoplukovo
Ľubomír Plačko predstavenstvo - člen Látečkovej 172/18, 949 01 Nitra
Ján Kečkeš predstavenstvo - člen Novomeského 47, 949 01 Nitra
František Chrenko predstavenstvo - člen 164, 951 15 Veľká Dolina
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy tlakových zariadení 21.9.2000
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a zariadení 21.9.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 21.9.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 21.9.2000
cestná nákladná doprava 21.9.2000
stredisko praktického vyučovania 21.9.2000
zámočníctvo 21.9.2000
výroba kovových konštrukcií a ich častí 21.9.2000
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.10.2016, č.k. 6K/4/2004-602, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2016, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu INŠTALA výrobné družstvo po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov).
JUDr. Juraj Puskailer bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka).
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 171/N v y m a z u j e s a družstvo INŠTALA výrobné družstvo so sídlom Priemyselná 4, 949 23 Nitra, IČO: 00 167 479.
História zmien a podania
 • 2017
 • 28.3. 2017
 • 27.3. 2017
  Výmaz číslo R153033
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 4/04 dňa 31.1.2005 vyhlásený konkurz na majetok družstva.“
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Družstvo zastupuje a právny výkon predstavenstva podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy tlakových zariadení
   • prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a zariadení
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
   • cestná nákladná doprava
   • stredisko praktického vyučovania
   • zámočníctvo
   • výroba kovových konštrukcií a ich častí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.10.2016, č.k. 6K/4/2004-602, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2016, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu INŠTALA výrobné družstvo po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov). JUDr. Juraj Puskailer bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 171/N v y m a z u j e s a družstvo INŠTALA výrobné družstvo so sídlom Priemyselná 4, 949 23 Nitra, IČO: 00 167 479.
 • 22.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R152259
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2009
 • 10.10. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • 1. Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z 9 mája a je družstvom ľudovým. Starý spis Do 340 2. Mimoriadnym valným zhromaždením, konaným dňa 12. decembra 1953 prijaté boli nové stanovy družstva. 3. Valným zhromaždením, konaným dňa 31. marca 1956 prijaté boli nové vzorové stanovy družstva. 4. Mimoriadnym valným zhromaždením, konaným dňa 20. septembra 1958 boli prijaté zmeny v stanovách družstva a v dôsledku týchto zmien prijaté bolo nové znenie stanov. Prijaté zmeny netýkajú sa predmetu zápisu v podnikovom registri, V dôsledku toho od konania mimoriadneho valného zhromaždenia riadi sa družstvo stanovami v novom znení. 5. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia družstva zo dňa 21.1.1961 prijaté zmeny v stanovách družstva sa nezapisujú do podnikového registra, lebo ide len o zmeny vnútornej organizácie družstva. 6. Súd vzal na vedomie uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 17.03.1962. 7. Zapisujú sa zmeny článkov 30, 33 ods. 6, 36 ods. 4 a 37 stanov družstva. V ostatných zapísaných právnych pomeroch zmena nenastala. Zápis zmien článkov stanov bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 16.3.1963 a po schválení KSVD v Bratislave. 8. Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia, konaného dňa 6.apríla 1964 a po schválení KSVD v Bratislave. 9. Vymazuje sa doterajšie znenie čl. 60 ods. 1 stanov. Zapisuje sa nové znenie čl. 60 ods. 1 stanov. Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia výročnej členskej schôdze družstva, konanej dňa 28.marca 1966 a po schválení KSVD. 10. Zmeny vzorových stanov výrobného družstva podľa uznesenia výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 17.marca 1967. Tieto zmeny boli schválené predstavenstvom Sväzu výrobných družstiev dňa 22.februára 1697. Podľa čl. 42 ods. 1 písm.k/ uvedené družstvo je členom Sväzu výrobných družstiev v Prahe. 11. Zapisujú sa zmeny vzorových stanov výrobných družstiev, schválené predstavenstvom Zväzu výrobných družstiev dňa 29.21968 a výročnou členskou schôdzou dňa 29.marca 1968. 12. Členská schôdza družstva konaná dňa 3.apríla 1970 schválila stanovy s doplňujúcimi ustanoveniami: Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 109/64 Zb. pod č. 436/70 práv. a leg. dal k tejto zmene stanov súhlas. 13. Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.3.1972 boli schválené „zmeny stanov“; Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 109/64 Zb. uznesením zo dňa 14.decembra 1971 dal k týmto zmenám súhlas. 14. Členská schôdza družstva konaná dňa 21.3.1975 schválila zmeny stanov-článok 2;Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák. č. 37/71 Zb. tieto zmeny schválil. 15. Družstvo na členskej chôdzi konanej 30.10.1992 upravilo svje stanovy v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 38 410 000,-Sk v zmysle § 18 ods.2 zákona č.42/1992 Zb. Starý spis: Dr 360 16. Zmena stanov družstva-čl.30 ods.4, schválená členskou chôdzou dňa 26.01.1996. Starý spis: Dr 360 17. Družstvo na členskej schôdzi dňa 26.04.1996 schválilo nové stanovy družstva. Starý spis: Dr 360 18. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 09.04.1998. 19. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.3.2001. 20. Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 21.05.2008 č. k. 6K 4/04 bol za nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Juraj Puskailer, advokát so sídlom Páričkovej 18, 821 08 Bratislava. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty – JUDr. Márii Gatialovej so sídlom Pohraničná 7, 945 01 Komárno, zanikla funkcia dňom 21.05.2008.

 • 16.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 4/04 dňa 31.1.2005 vyhlásený konkurz na majetok družstva.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Juraj Puskailer
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 4/04 dňa 31.1.2005 vyhlásený konkurz na majetok družstva.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Mária Gatialová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
 • 2008
 • 24.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 21.05.2008 č. k. 6K 4/04 bol za nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Juraj Puskailer, advokát so sídlom Páričkovej 18, 821 08 Bratislava. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty – JUDr. Márii Gatialovej so sídlom Pohraničná 7, 945 01 Komárno, zanikla funkcia dňom 21.05.2008.

 • 2005
 • 27.4. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu z dôvodu „Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 4/04 dňa 31.1.2005 vyhlásený konkurz na majetok družstva.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Mária Gatialová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 2002
 • 8.10. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.3.2001.

 • 2000
 • 21.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Priemyselná 4, 949 23 Nitra z Priemyselná ul., 949 01 Nitra
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy tlakových zariadení
   • prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a zariadení
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
   • cestná nákladná doprava
   • stredisko praktického vyučovania
   • zámočníctvo
   • výroba kovových konštrukcií a ich častí
   Zrušené predmety
   • Výroba a poskytovanie služieb v odbore kovospracujúcom a strojárenskom, drevospracujúcom, hutnícstvo železných kovov a iná stavebno-montážna činnosť, v tom:
   • zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a ich častí výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, výroba, montáž, rekonštrukcie a periodické skúšky tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, montáž, opravy a revízie plynových zariadení, stavebné inštalácie, plynoinštalatérstvo, sanitárna inštalácia, projektová činnosť-TZB ústredné kúrenie a plyn, montáž kovového tesnenia a hliníkových žaluzií, zateplovanie bytových domov a budov, výroba stavebno-stolárska a tesárska, výroba nábytku a montáž interierov, odlievanie kovov (zlievarenstvo)
   • prevádzka zváračskej školy, stredisko praktického vyučovania, cestná nákladná doprava
   • moloobchod hutného, inštalačného a železiarského tovaru
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-výkup zlomkovej liatiny
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 09.04.1998.
 • 1996
 • 5.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-výkup zlomkovej liatiny
   Zrušené predmety
   • sprostredkovanie obchodu, predaj dvojstopových motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel
   • Družstvo je oprávnené vykonávať tieto činnosti v ČSFR aj v zahraničí pre česko-slovenské ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Družstvo na členskej schôdzi dňa 26.04.1996 schválilo nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 360
 • 1.3. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 15.6. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.5. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu INŠTALA výrobné družstvo z INŠTALA, výrobné družstvo, Nitra
  • zmena adresy Priemyselná ul., 949 01 Nitra z Priemyselná ul., 949 01 Nitra
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Družstvo zastupuje a právny výkon predstavenstva podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
   pôvodne
   Družstvo zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Výroba a poskytovanie služieb v odbore kovospracujúcom a strojárenskom, drevospracujúcom, hutnícstvo železných kovov a iná stavebno-montážna činnosť, v tom:
   • zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a ich častí výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, výroba, montáž, rekonštrukcie a periodické skúšky tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, montáž, opravy a revízie plynových zariadení, stavebné inštalácie, plynoinštalatérstvo, sanitárna inštalácia, projektová činnosť-TZB ústredné kúrenie a plyn, montáž kovového tesnenia a hliníkových žaluzií, zateplovanie bytových domov a budov, výroba stavebno-stolárska a tesárska, výroba nábytku a montáž interierov, odlievanie kovov (zlievarenstvo)
   • prevádzka zváračskej školy, stredisko praktického vyučovania, cestná nákladná doprava
   • moloobchod hutného, inštalačného a železiarského tovaru
   • sprostredkovanie obchodu, predaj dvojstopových motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel
   • Družstvo je oprávnené vykonávať tieto činnosti v ČSFR aj v zahraničí pre česko-slovenské ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby.
   Zrušené predmety
   • a/ výroba v odbore kovospracujúcom, strojárskom, drevospracujúcom, hutníctvo neželezných kovov, chémia, stavebná činnosť, v tom:
   • výroba tlakových nádob
   • výroba plynových liatinových kotlov
   • iné zámočnícke výrobky
   • výroba nábytku
   • výroba zo sklolaminátu
   • zlievarenstvo
   • inštalácia rozvodov ústredného kúrenia, kanalizácie, sanity
   • inštalácia rozvodov plynu
   • montáž kovového tesnenia
   • montáž zateplovania štítov budov
   • b/ poskytovanie služieb v odboroch hlavnej výroby, v tom:
   • zákazková výroba zámočnícka
   • konštruktérske práce
   • stavebné a nábytkárske stolárstov, montáž interiérov
   • inštalácia ústredného kúrenia, vody, plynu
   • plynoservis výrobkov podľa oprávenia a vlastných výrobkov
   • GO kotolní
   • chemické čistenie kotlov, potrubia ústredného kúrenia, chladičov a iných varných systémov
   • montáž hliníkových žalúzií a montáž tesnenia
   • c/ zahranično-obchodná činnosť:-dovoz a vývoz veci v predmete hospodárskej činnosti s výnimkou komodít podľa osobitného povolenia
   • d/ iná činnosť:
   • projetkové práce dodavateľskej montážnej činnosti
   • revízie vyhradených plynových zariadení a revízie tlakových nádob
   • prevádzka Zváračskej školy podľa oprávnenia
   • e/ maloobchodná činnosť:-predaj vlastných výrobkov a doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Družstvo na členskej schôdzi konanej 30.10.1992 upravilo svoje stanovy v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 38 410 000,- Sk v zmysle § 18 ods.2 zákona č.42/1992 Zb. Stary spis: Dr 360
 • 1992
 • 26.10. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy INŠTALA, výrobné družstvo, Nitra
  • novú adresu firmy Priemyselná ul., 949 01 Nitra
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Družstvo zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • a/ výroba v odbore kovospracujúcom, strojárskom, drevospracujúcom, hutníctvo neželezných kovov, chémia, stavebná činnosť, v tom:
   • výroba tlakových nádob
   • výroba plynových liatinových kotlov
   • iné zámočnícke výrobky
   • výroba nábytku
   • výroba zo sklolaminátu
   • zlievarenstvo
   • inštalácia rozvodov ústredného kúrenia, kanalizácie, sanity
   • inštalácia rozvodov plynu
   • montáž kovového tesnenia
   • montáž zateplovania štítov budov
   • b/ poskytovanie služieb v odboroch hlavnej výroby, v tom:
   • zákazková výroba zámočnícka
   • konštruktérske práce
   • stavebné a nábytkárske stolárstov, montáž interiérov
   • inštalácia ústredného kúrenia, vody, plynu
   • plynoservis výrobkov podľa oprávenia a vlastných výrobkov
   • GO kotolní
   • chemické čistenie kotlov, potrubia ústredného kúrenia, chladičov a iných varných systémov
   • montáž hliníkových žalúzií a montáž tesnenia
   • c/ zahranično-obchodná činnosť:-dovoz a vývoz veci v predmete hospodárskej činnosti s výnimkou komodít podľa osobitného povolenia
   • d/ iná činnosť:
   • projetkové práce dodavateľskej montážnej činnosti
   • revízie vyhradených plynových zariadení a revízie tlakových nádob
   • prevádzka Zváračskej školy podľa oprávnenia
   • e/ maloobchodná činnosť:-predaj vlastných výrobkov a doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Členská schôdza družstva konaná dňa 22.4.1991 prijala nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Ďalšie právne skutočnosti: Členská schôdza konaná dňa 22.4.1991 prijala nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 360 Základné imanie: - Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykonávanej v ročnom účetovnom vý- kaze podľa rozhodnutia členskej schôdze. Je tiež povinný prispieť na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát alebo schodkov, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru člena. - Uhradzovacia povinnosť člena je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná jednému násobku základného členského podielu člena. Pri skončení členstva úmrtím člena je úhra- dzovacia povinnosť obmedzená výškou jedného základného členského podielu. - Uhradzovacia povinnosť členov predstaven- stva, členov kontrolnej komisie a vedúcich pracovníkov vo funkciach námestníkov sa rovná trojnásobku základného členského po- dielu. Uhradzovacia povinnosť ostatných vedúcich pracovníkov sa rovná dvojnásobku základného členského podielu. Zvýšená uhradzovacia po- vinnosť je daná výraznejším vplyvom funk- cionárov volených orgánov a vedúcich pra- covníkov oproti radovým členom na činnosť a hospodárske výsledky družstva. - Čiastky, ktorými členovia prispeli na úhra- du straty družstva, môžu byť členom na zá- klade uznesenia členskej schôdze celkom alebo čiastočne vrátane v priebehu nasle- dujúcej povinnosti.