Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
84 503 758€ 78 584 392€ 73 798 232€ 70 524 829€ 65 465 915€ 65 307 142€ 66 559 214€ 69 224 486€ 66 970 904€ 65 465 319€ 64 592 647€ 62 831 747€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 250 880€ 59 740 760€ 56 486 276€ 54 723 287€ 51 432 252€ 51 690 586€ 52 255 101€ 55 479 490€ 53 933 067€ 52 845 652€ 51 930 970€ 50 782 435€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
21 252 878 € 18 843 632 € 17 311 956 € 15 801 542 € 14 033 663 € 13 616 556 € 14 304 113 € 13 744 996 € 13 037 837 € 12 619 667 € 12 661 677 € 12 049 312 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 758 700 € 2 731 335 € 2 736 359 € 2 704 120 € 2 766 240 € 2 693 533 € 2 562 143 € 2 589 996 € 2 576 602 € 2 529 056 € 2 726 189 € 2 818 665 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 524 061€ 2 487 160€ 2 469 948€ 2 422 134€ 2 472 908€ 2 423 120€ 2 293 161€ 2 342 597€ 2 327 916€ 2 524 028€ 2 719 699€ 2 816 665€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-135€
07
II.3
Aktivácia
234 639€ 244 175€ 266 411€ 281 986€ 293 332€ 270 413€ 268 982€ 247 399€ 248 821€ 5 028€ 6 490€ 2 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 455 509 € 5 000 787 € 5 062 276 € 4 962 848 € 4 758 643 € 4 589 356 € 4 456 763 € 4 664 735 € 4 581 656 € 4 400 769 € 4 487 630 € 4 588 113 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 030 881€ 2 762 640€ 2 877 169€ 2 875 455€ 2 813 839€ 2 722 598€ 2 701 062€ 2 885 534€ 2 914 077€ 2 711 110€ 2 679 436€ 2 848 739€
10
B.2
Služby
2 424 628€ 2 238 147€ 2 185 107€ 2 087 393€ 1 944 804€ 1 866 758€ 1 755 701€ 1 779 201€ 1 667 579€ 1 689 659€ 1 808 194€ 1 739 374€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 556 069 € 16 574 180 € 14 986 039 € 13 542 814 € 12 041 260 € 11 720 733 € 12 409 493 € 11 670 257 € 11 032 783 € 10 747 954 € 10 900 236 € 10 279 864 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13 486 389 € 12 849 029 € 11 410 383 € 10 491 709 € 9 385 232 € 9 138 685 € 9 317 339 € 8 972 622 € 8 595 948 € 8 298 967 € 8 155 246 € 8 207 107 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 463 574€ 8 738 804€ 7 791 389€ 7 333 680€ 6 581 368€ 6 353 201€ 6 470 508€ 6 241 095€ 6 020 741€ 5 776 268€ 5 682 227€ 5 768 469€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
26 825€ 27 920€ 34 263€ 28 643€ 23 158€ 22 632€ 22 259€ 10 430€ 10 405€ 10 787€ 11 225€ 10 815€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 271 403€ 3 151 278€ 2 756 811€ 2 533 019€ 2 235 110€ 2 236 627€ 2 282 017€ 2 228 849€ 2 091 645€ 2 041 471€ 1 991 492€ 2 002 490€
16
C.4
Sociálne náklady
724 587€ 931 027€ 827 920€ 596 367€ 545 596€ 526 225€ 542 555€ 492 248€ 473 157€ 470 441€ 470 302€ 425 333€
17
D
Dane a poplatky
241 404€ 210 145€ 211 279€ 219 265€ 221 031€ 199 131€ 197 344€ 200 673€ 188 842€ 179 042€ 179 982€ 174 391€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 030 306€ 1 984 736€ 1 852 884€ 1 649 347€ 1 687 386€ 1 637 470€ 1 664 031€ 1 626 123€ 1 737 616€ 1 901 732€ 1 810 142€ 1 840 384€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
309 449€ 426 028€ 235 312€ 151 772€ 1 096 410€ 314 582€ 344 536€ 85 494€ 219 652€ 347 783€ 119 006€ 682 404€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 074€ 249 693€ 279 613€ 17 390€ 532 193€ 124 375€ 209 322€ 23 593€ 97 962€ 27 558€ 11 741€ 191 263€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-852€ -25 968€ 33 029€ -9 372€ 26 911€ 1 687€ -15 089€ 23 759€ 17 087€ 403€ 24 061€ -52 599€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 875€ 139 335€ 205 321€ 187 167€ 177 320€ 146 464€ 114 947€ 142 812€ 129 771€ 122 032€ 249 782€ 209 976€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
871 798€ 359 014€ 230 132€ 213 145€ 297 048€ 151 923€ 261 297€ 336 885€ 198 360€ 298 330€ 211 715€ 254 927€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 368 274 € 1 512 894 € 1 409 352 € 1 300 269 € 1 165 189 € 928 508 € 1 234 732 € 714 908 € 546 391 € 511 737 € 876 137 € 556 771 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
81 128 € 125 841 € 21 080 € 21 080 € 61 089 € 21 080 € 21 080 € 21 080 € 107 177 € 15 810 € 54 185 € 90 353 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
21 080€ 107 177€ 15 810€ 54 185€ 90 353€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
81 128€ 125 841€ 21 080€ 21 080€ 61 089€ 21 080€ 21 080€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 743€ 5 000€ 5 034€ 5 288€ 5 115€ 13 316€ 16 027€ 13 014€ 13 400€ 19 552€ 19 194€ 17 462€
39
N
Nákladové úroky
24 178€ 23 970€ 37 015€ 25 711€ 36 187€ 39 843€ 43 238€ 54 942€ 70 865€ 116 070€ 143 769€ 136 199€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 8€ 6€ 3€ 10€ 4€ 4€ 99€
41
O
Kurzové straty
58€ 53€ 69€ 126€ 42€ 62€ 98€ 42€ 73€ 90€ 66€ 509€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44 408€ 44 328€ 44 316€ 46 724€ 44 221€ 39 221€ 37 331€ 36 559€ 448 200€ 471 822€ 560 089€ 604 965€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
220 838€ 164 856€ 142 783€ 116 290€ 121 963€ 173 720€ 162 185€ 146 341€ 545 892€ 457 011€ 654 987€ 682 377€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-115 795 € -13 709 € -109 437 € -69 027 € -47 761 € -140 005 € -131 073 € -130 672 € -48 049 € -65 987 € -165 350 € -106 206 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 252 479 € 1 499 185 € 1 299 915 € 1 231 242 € 1 117 428 € 788 503 € 1 103 659 € 584 236 € 498 342 € 445 750 € 710 787 € 450 565 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
468 644 € 367 035 € 316 716 € 262 464 € 248 050 € 152 462 € 260 170 € 194 002 € 136 404 € 94 525 € 107 844 € 155 303 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
406 329€ 288 614€ 227 041€ 202 428€ 194 626€ 85 863€ 208 341€ 163 273€ 83 071€ 88 266€ 87 155€ 152 623€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
62 315€ 78 421€ 89 675€ 60 036€ 53 424€ 66 599€ 51 829€ 30 729€ 53 333€ 6 259€ 20 689€ 2 680€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 783 835 € 1 132 150 € 983 199 € 968 778 € 869 378 € 636 041 € 843 489 € 390 234 € 361 938 € 351 225 € 602 943 € 295 262 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 252 479 € 1 499 185 € 1 299 915 € 1 231 242 € 1 117 428 € 788 503 € 1 103 659 € 584 236 € 498 342 € 445 750 € 710 787 € 450 565 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 783 835 € 1 132 150 € 983 199 € 968 778 € 869 378 € 636 041 € 843 489 € 390 234 € 361 938 € 351 225 € 602 943 € 295 262 €