Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 531 253€ 41 472 040€ 40 699 226€ 36 244 346€ 35 053 476€ 34 029 300€ 32 922 283€ 33 099 772€ 33 191 139€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
45 028 177 € 41 894 539 € 41 528 573 € 36 793 773 € 35 714 745 € 34 537 958 € 33 701 101 € 33 989 348 € 33 755 353 € 34 240 019 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
42 770 952€ 39 833 343€ 39 125 968€ 34 665 490€ 33 465 760€ 32 451 352€ 31 435 666€ 31 539 454€ 31 497 974€ 31 611 596€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 016 597€ 996 320€ 1 036 204€ 1 050 523€ 991 337€ 989 545€ 917 589€ 935 264€ 1 024 555€ 1 089 233€
05
III.
Tržby z predaja služieb
634 436€ 469 627€ 537 053€ 528 333€ 596 379€ 588 403€ 569 028€ 625 053€ 668 610€ 669 342€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
735€ 4 758€ 2 905€ 660€ 3 735€ 1 853€ 5 680€ 6 749€ 8 603€ 11 596€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
109 268€ 172 750€ 450 167€ 194 849€ 314 023€ 126 306€ 369 250€ 483 314€ 120 839€ 463 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
496 189€ 417 742€ 376 276€ 353 918€ 343 511€ 380 499€ 403 888€ 399 514€ 434 772€ 394 752€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 690 645 € 41 618 222 € 41 161 516 € 36 597 574 € 35 511 063 € 34 517 995 € 33 517 640 € 33 737 682 € 33 469 168 € 34 001 738 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 517 841€ 30 779 392€ 30 089 745€ 26 790 391€ 25 936 019€ 25 301 738€ 24 602 897€ 24 852 163€ 24 834 289€ 25 029 268€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 264 347€ 1 578 332€ 1 663 614€ 1 644 763€ 1 609 776€ 1 574 896€ 1 517 522€ 1 532 433€ 1 571 787€ 1 732 274€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 190 402€ 1 084 144€ 1 086 684€ 1 017 415€ 1 044 559€ 1 015 151€ 1 108 579€ 939 137€ 943 881€ 977 733€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 658 968 € 7 090 945 € 7 206 732 € 6 219 815 € 5 900 758 € 5 635 949 € 5 186 375 € 5 331 848 € 5 099 057 € 5 326 553 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 326 768€ 4 918 832€ 5 027 022€ 4 327 813€ 4 125 555€ 3 931 896€ 3 622 915€ 3 727 548€ 3 560 960€ 3 710 316€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 570€ 2 510€ 2 645€ 2 620€ 2 690€ 2 660€ 3 998€ 4 011€ 5 565€ 5 964€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 881 728€ 1 760 003€ 1 769 657€ 1 518 298€ 1 444 582€ 1 384 559€ 1 261 837€ 1 306 414€ 1 256 592€ 1 313 062€
19
E.4.
Sociálne náklady
447 902€ 409 600€ 407 408€ 371 084€ 327 931€ 316 834€ 297 625€ 293 875€ 275 940€ 297 211€
20
F.
Dane a poplatky
68 792€ 75 125€ 73 163€ 65 667€ 64 833€ 68 094€ 67 075€ 73 227€ 71 243€ 77 888€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
650 387€ 646 799€ 593 631€ 541 177€ 505 899€ 534 622€ 506 770€ 494 197€ 504 375€ 470 146€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
650 387€ 646 799€ 593 631€ 541 177€ 505 899€ 534 622€ 506 770€ 494 197€ 504 375€ 470 146€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 183€ 54 065€ 166 220€ 23 490€ 155 518€ 79 837€ 155 230€ 107 856€ 29 636€ 140 063€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-46€ 2 187€ -1 946€ 7 374€ -207€ 13 851€ 18 826€ 29 047€ -1 960€ -816€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
307 770€ 307 232€ 283 673€ 287 482€ 293 908€ 293 857€ 354 366€ 377 774€ 416 860€ 248 629€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
337 532 € 276 318 € 367 057 € 196 199 € 203 682 € 19 963 € 183 461 € 251 666 € 286 185 € 238 281 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 450 130 € 7 862 179 € 7 862 087 € 6 792 437 € 6 466 857 € 6 139 368 € 5 698 965 € 5 782 787 € 5 849 785 € 5 642 492 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
90 240 € 66 367 € 56 615 € 83 787 € 21 037 € 191 137 € 45 670 € 17 813 € 20 990 € 30 245 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
75 472 € 50 960 € 35 961 € 58 210 € 15 000 € 184 200 € 34 516 € 10 000 € 9 000 € 20 952 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
75 472€ 50 960€ 35 961€ 58 210€ 15 000€ 184 200€ 34 516€ 10 000€ 9 000€ 20 952€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
399 € 928 € 487 € 739 € 2 € 1 002 € 767 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
399€ 928€ 487€ 739€ 2€ 1 002€ 767€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 768€ 15 407€ 20 654€ 25 178€ 5 109€ 6 450€ 10 415€ 7 811€ 10 988€ 8 526€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
233 882 € 212 645 € 205 984 € 177 223 € 161 692 € 157 880 € 179 241 € 206 657 € 204 637 € 197 076 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
42 017 € 27 724 € 35 578 € 30 001 € 32 099 € 27 456 € 29 034 € 48 086 € 57 995 € 55 924 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
42 017€ 27 724€ 35 578€ 30 001€ 32 099€ 27 456€ 29 034€ 48 086€ 57 995€ 55 924€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
191 866€ 184 921€ 170 406€ 147 222€ 129 593€ 130 424€ 150 207€ 158 571€ 146 642€ 141 152€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-143 643 € -146 278 € -149 369 € -93 436 € -140 655 € 33 257 € -133 571 € -188 844 € -183 647 € -166 831 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
193 889 € 130 039 € 217 688 € 102 763 € 63 027 € 53 220 € 49 890 € 62 822 € 102 538 € 71 450 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 758 € 64 499 € 36 084 € 25 956 € 50 164 € 18 046 € 38 457 € 49 317 € 84 194 € 59 040 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 629€ 1 692€ 46 565€ 1 309€ 1 334€ 4 267€ 8 566€ 8 448€ 39 133€ 2 481€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 129€ 62 807€ -10 481€ 24 647€ 48 830€ 13 779€ 29 891€ 40 869€ 45 061€ 56 559€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
151 132 € 65 540 € 181 604 € 76 807 € 12 863 € 35 174 € 11 433 € 13 505 € 18 344 € 12 410 €