Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
23 308 952€ 23 387 305€ 22 020 205€ 21 937 790€ 22 199 465€ 21 930 765€ 21 942 353€ 21 891 228€ 20 993 395€ 20 595 501€ 19 578 660€ 19 619 760€ 17 922 484€ 3 211 895€ 3 798 138€ 3 680 576€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
21 779 972€ 21 964 553€ 20 625 602€ 20 620 808€ 20 908 684€ 20 593 318€ 20 521 190€ 20 530 033€ 19 741 036€ 19 403 581€ 17 890 103€ 17 615 031€ 16 105 938€ 1 533 701€ 1 878 406€ 2 103 452€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 546€ 5 016€ 5 756€ 8 480€ 3 853€ 1 167€ 0€ 16 123€ 34 339€ 52 628€ 17 732€ 1 849€ 2 737€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 546€ 5 016€ 5 756€ 8 480€ 3 853€ 1 167€ 0€ 16 123€ 34 339€ 52 628€ 17 732€ 1 849€ 2 737€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
21 777 426€ 21 959 536€ 20 619 846€ 20 612 328€ 20 904 831€ 20 592 151€ 20 521 190€ 20 513 910€ 19 706 697€ 19 350 953€ 17 872 371€ 17 613 182€ 16 103 201€ 1 533 701€ 1 878 406€ 2 103 452€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
384 824€ 384 824€ 384 824€ 153 803€ 159 844€ 159 844€ 534 695€ 534 695€ 534 695€ 550 794€ 273 561€ 278 915€ 278 729€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 000€ 3 000€ 3 000€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 6 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
19 298 102€ 19 551 297€ 19 060 996€ 19 313 695€ 19 280 160€ 18 677 612€ 18 609 536€ 18 206 100€ 17 422 380€ 16 811 333€ 16 421 955€ 16 689 570€ 15 028 779€ 1 278 477€ 1 523 485€ 1 568 961€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 319 096€ 1 189 441€ 485 918€ 443 133€ 537 140€ 707 692€ 748 122€ 833 689€ 972 778€ 1 133 763€ 309 365€ 387 329€ 344 147€ 94 097€ 137 301€ 225 066€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
722 230€ 780 801€ 618 580€ 638 936€ 868 002€ 987 319€ 528 280€ 423 734€ 476 838€ 533 955€ 719 061€ 251 069€ 346 597€ 157 521€ 209 781€ 309 425€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
50 174€ 50 174€ 66 528€ 56 561€ 53 485€ 53 485€ 94 358€ 509 492€ 293 806€ 314 908€ 142 229€ 100€ 104 949€ 3 606€ 7 839€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 496 249€ 1 394 893€ 1 373 168€ 1 298 946€ 1 278 419€ 1 326 953€ 1 409 389€ 1 353 406€ 1 245 509€ 1 185 415€ 1 682 584€ 1 998 415€ 1 809 765€ 1 671 686€ 1 912 749€ 1 563 004€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
61 730€ 70 985€ 39 240€ 63 656€ 92 672€ 85 361€ 64 903€ 69 077€ 78 750€ 86 861€ 104 371€ 96 312€ 78 333€ 84 001€ 79 867€ 116 677€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
35 641€ 58 558€ 29 986€ 51 672€ 75 687€ 68 645€ 52 781€ 61 889€ 71 441€ 75 817€ 91 874€ 84 829€ 67 357€ 74 259€ 71 228€ 106 921€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 630€ 630€ 2 213€ 2 213€ 2 949€ 3 623€ 3 934€ 4 260€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
26 090€ 12 426€ 9 254€ 11 984€ 16 985€ 16 717€ 12 122€ 7 188€ 6 679€ 10 414€ 10 284€ 9 270€ 8 027€ 6 119€ 4 705€ 5 496€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 896€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 896€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 551€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 551€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
227 652€ 245 175€ 239 560€ 171 845€ 152 446€ 192 354€ 326 149€ 192 227€ 99 227€ 84 554€ 155 016€ 126 897€ 119 035€ 104 380€ 179 269€ 220 656€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
203 348€ 210 408€ 224 628€ 149 795€ 143 493€ 163 503€ 318 094€ 184 153€ 83 251€ 77 207€ 147 937€ 119 921€ 107 157€ 94 097€ 175 240€ 109 041€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
46€ 46€ 46€ 502€ 3 543€ 3 543€ 3 543€ 3 597€ 3 497€ 3 597€ 3 397€ 3 073€ 4 635€ 1 569€ 980€ 2 140€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 538€ 27 073€ 7 525€ 11 038€ 1 124€ 8 335€ 355€ 1 514€ 9 198€ 763€ 816€ 1 305€ 163€ 163€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 310€ 3 699€ 3 553€ 2 865€ 4 287€ 2 559€ 2 650€ 2 963€ 2 863€ 2 987€ 2 866€ 2 598€ 2 960€ 3 476€ 3 049€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
8 419€ 0€ 0€ 3 720€ 0€ 0€ 1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 100€ 0€ 0€ 2 375€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 1€ 208€ 0€ 0€ 367€ 0€ 418€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 990€ 3 949€ 3 807€ 3 717€ 0€ 14 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57 667€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 075€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 433€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 206 867€ 1 078 733€ 1 094 367€ 1 063 445€ 1 033 302€ 1 049 238€ 1 018 337€ 1 092 101€ 1 067 532€ 1 014 001€ 1 423 196€ 1 775 206€ 1 611 846€ 1 482 409€ 1 653 613€ 1 225 671€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
879€ 1 303€ 507€ 706€ 1 133€ 3 945€ 2 346€ 290€ 530€ 398€ 776€ 561€ 1 242€ 447€ 465€ 262€
087
2.
Ceniny (213)
222€ 0€ 567€ 468€ 236€ 3 741€ 2 721€ 518€ 792€ 861€ 1 107€ 769€ 974€ 1 384€ 1 380€ 1 657€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 205 766€ 1 077 430€ 1 093 293€ 1 062 271€ 1 031 933€ 1 041 551€ 1 013 270€ 1 091 293€ 1 066 211€ 1 012 742€ 1 421 314€ 1 773 876€ 1 609 630€ 1 480 578€ 1 651 768€ 1 223 752€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
32 732€ 27 859€ 21 435€ 18 036€ 12 361€ 10 494€ 11 774€ 7 789€ 6 850€ 6 505€ 5 973€ 6 313€ 6 781€ 6 508€ 6 983€ 14 120€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
32 732€ 27 859€ 21 435€ 18 036€ 12 361€ 10 494€ 11 774€ 7 789€ 6 850€ 6 505€ 5 973€ 6 313€ 6 781€ 6 508€ 6 983€ 14 120€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
23 308 952€ 23 387 305€ 22 020 205€ 21 937 790€ 22 199 465€ 21 930 765€ 21 942 353€ 21 891 228€ 20 993 395€ 20 595 501€ 19 578 660€ 19 619 760€ 17 922 484€ 3 211 895€ 3 798 138€ 3 680 576€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 087 466€ 1 057 963€ 1 057 873€ 996 217€ 988 257€ 1 030 670€ 1 060 326€ 1 043 887€ 932 681€ 961 801€ 838 121€ 1 031 955€ 1 166 417€ 1 192 675€ 1 165 762€ 1 014 901€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 105 955€ 151 908€ 176 152€ 159 713€ 102 840€ 94 005€ 0€ 116 791€ 115 213€ 139 296€ 136 579€ 107 706€ 153 335€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 105 955€ 151 908€ 176 152€ 159 713€ 102 840€ 94 005€ 0€ 116 791€ 115 213€ 139 296€ 136 579€ 107 706€ 153 335€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 087 466€ 1 057 963€ 1 057 873€ 890 262€ 836 349€ 854 518€ 900 613€ 941 048€ 838 675€ 961 801€ 721 330€ 916 742€ 1 027 121€ 1 056 096€ 1 058 056€ 861 566€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 057 963€ 1 057 873€ 996 217€ 882 302€ 882 302€ 878 762€ 884 174€ 884 174€ 829 841€ 832 004€ 915 625€ 915 163€ 1 051 204€ 1 028 929€ 913 691€ 907 196€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 503€ 90€ 61 656€ 7 960€ -45 953€ -24 244€ 16 438€ 56 874€ 8 834€ 129 797€ -194 295€ 1 578€ -24 083€ 27 167€ 144 365€ -45 630€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
22 178 447€ 22 284 256€ 20 915 996€ 20 893 514€ 21 157 547€ 20 826 806€ 20 787 156€ 20 732 783€ 19 974 520€ 19 525 996€ 18 722 674€ 18 552 565€ 16 707 185€ 1 955 593€ 2 543 150€ 2 584 367€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
161 006€ 165 017€ 172 144€ 166 484€ 178 001€ 183 561€ 233 255€ 233 891€ 230 131€ 235 505€ 874 409€ 1 044 512€ 913 096€ 806 517€ 714 779€ 601 831€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 731 845€ 748 658€ 679 029€ 642 870€ 615 137€ 562 220€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
117 560€ 127 878€ 137 404€ 141 534€ 146 279€ 153 045€ 209 601€ 214 833€ 219 615€ 226 689€ 76 837€ 229 510€ 173 291€ 111 752€ 56 944€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
43 446€ 35 197€ 32 833€ 23 679€ 29 922€ 28 880€ 22 094€ 17 391€ 9 118€ 8 816€ 12 504€ 16 438€ 13 246€ 9 918€ 42 698€ 39 611€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 1 941€ 1 906€ 1 271€ 1 799€ 1 636€ 1 560€ 1 666€ 1 398€ 0€ 53 222€ 49 906€ 47 530€ 41 977€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
21 603 628€ 21 773 463€ 20 410 247€ 20 375 456€ 20 604 614€ 20 213 463€ 20 206 340€ 20 169 751€ 19 478 257€ 19 055 050€ 17 464 690€ 17 125 715€ 15 419 719€ 908 580€ 1 521 938€ 1 421 232€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
21 603 628€ 21 773 463€ 20 410 247€ 20 375 456€ 20 604 614€ 20 213 463€ 20 206 340€ 20 169 751€ 19 478 257€ 19 055 050€ 17 464 690€ 17 125 715€ 15 419 719€ 908 580€ 1 521 938€ 1 421 232€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 062€ 18 598€ 28 868€ 43 726€ 67 554€ 97 302€ 46 236€ 63 943€ 16 860€ 9 659€ 36 978€ 84 618€ 139 643€ 2 384€ 3 355€ 42 853€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 507€ 7 009€ 4 198€ 7 671€ 13 511€ 18 169€ 21 017€ 21 809€ 16 860€ 8 455€ 564€ 2 161€ 4 310€ 2 384€ 1 690€ 5 166€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 555€ 11 589€ 24 670€ 36 054€ 54 043€ 79 132€ 25 219€ 42 134€ 0€ 1 205€ 36 414€ 82 457€ 135 333€ 0€ 1 665€ 37 687€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
404 751€ 327 178€ 304 737€ 307 848€ 307 379€ 332 481€ 301 325€ 265 197€ 249 272€ 225 782€ 346 597€ 297 720€ 234 727€ 238 112€ 303 078€ 518 451€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
126 299€ 69 144€ 54 225€ 47 346€ 69 689€ 74 135€ 89 631€ 56 527€ 72 979€ 31 305€ 115 551€ 88 522€ 40 250€ 93 733€ 116 169€ 166 898€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 590€ 4 319€ 5 076€ 4 398€ 4 838€ 6 096€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
9 035€ 26 282€ 20 997€ 17 989€ 25 089€ 34 529€ 16 915€ 16 269€ 1 205€ 35 210€ 60 496€ 52 876€ 50 268€ 1 665€ 18 743€ 22 977€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 106€ 7 522€ 2 512€ 17 471€ 4 459€ 19 009€ 18 682€ 4 161€ 33 354€ 3 938€ 4 034€ 3 135€ 3 755€ 4 487€ 4 696€ 662€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
141 506€ 117 892€ 106 675€ 118 273€ 110 655€ 110 208€ 97 632€ 99 613€ 77 322€ 80 100€ 85 481€ 84 963€ 75 148€ 78 225€ 88 262€ 179 699€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
92 434€ 78 466€ 70 750€ 77 525€ 70 069€ 67 039€ 61 793€ 64 161€ 48 428€ 58 656€ 53 562€ 50 197€ 46 156€ 43 054€ 52 194€ 105 068€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 256€ 17 661€ 0€ 1 342€ 8 154€ 0€ 693€ 4 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 100€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
14 885€ 13 412€ 13 405€ 16 051€ 14 374€ 15 501€ 12 688€ 13 602€ 7 984€ 11 490€ 7 568€ 7 491€ 6 451€ 6 101€ 8 267€ 30 925€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
14 487€ 14 204€ 18 511€ 13 193€ 11 701€ 3 892€ 3 984€ 10 117€ 3 820€ 4 776€ 15 316€ 6 216€ 7 623€ 2 349€ 9 909€ 6 126€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 54€ 0€ 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
43 039€ 45 085€ 46 336€ 48 059€ 53 660€ 73 289€ 94 871€ 114 558€ 86 194€ 107 704€ 17 865€ 35 241€ 48 882€ 63 627€ 89 226€ 81 308€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
43 039€ 45 085€ 46 336€ 48 059€ 53 660€ 73 289€ 94 871€ 114 558€ 86 194€ 107 704€ 17 865€ 35 241€ 48 882€ 63 627€ 89 226€ 81 308€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€