Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 634€ 89 313€ 105 161€ 118 745€ 84 717€ 126 047€ 258 391€ 304 496€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
187 405 € 182 212 € 115 894 € 215 368 € 128 450 € 178 912 € 190 039 € 285 337 € 322 507 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41€ 73€ 74€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 824€ 39 612€ 48 178€ 132 718€ 158 521€ 21 456€
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 634€ 72 489€ 65 549€ 70 527€ 84 644€ 125 972€ 125 672€ 127 088€ 152 527€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-112 300€ -31 742€ 122 586€
07
V.
Aktivácia
1 399€ 2 499€ 2 192€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
157 754€ 91 500€ 7 917€ 150€ 10 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17€ 317€ 94 430€ 43 583€ 42 866€ 43 949€ 31 470€ 25 938€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
143 036 € 266 394 € 234 066 € 237 402 € 195 697 € 211 961 € 237 817 € 360 752 € 427 052 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39€ 65€ 71€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 480€ 26 716€ 49 659€ 55 486€ 26 081€ 22 951€ 26 998€ 73 944€ 100 694€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 414€ 18 241€ 14 904€ 31 072€ 10 824€ 9 934€ 35 524€ 86 192€ 76 570€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 920 € 78 990 € 91 083 € 95 375 € 80 938 € 80 672 € 78 549 € 97 167 € 120 793 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48 619€ 55 378€ 58 712€ 48 985€ 49 258€ 47 805€ 61 485€ 79 393€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€ 10 920€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 450€ 17 533€ 20 378€ 22 176€ 18 780€ 18 982€ 18 367€ 22 757€ 27 933€
19
E.4.
Sociálne náklady
550€ 1 918€ 4 407€ 3 567€ 2 253€ 1 512€ 1 457€ 2 005€ 2 547€
20
F.
Dane a poplatky
17 766€ 17 659€ 17 677€ 9 372€ 9 364€ 9 877€ 9 876€ 9 879€ 9 879€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 456€ 10 869€ 30 205€ 41 219€ 62 702€ 82 490€ 76 469€ 82 277€ 93 187€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 456€ 10 869€ 30 205€ 41 219€ 62 702€ 82 490€ 76 469€ 82 277€ 93 187€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 178€ 61 313€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
66 228€ 43 977€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 594€ 8 629€ 30 538€ 4 839€ 5 723€ 5 966€ 10 401€ 11 293€ 25 929€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 369 € -84 182 € -118 172 € -22 034 € -67 247 € -33 049 € -47 778 € -75 415 € -104 545 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 260 € 45 755 € 43 097 € 34 341 € 47 747 € 93 090 € 83 568 € 93 731 € 119 305 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
106 € 53 € 53 € 53 € 55 € 59 € 68 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
106 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
106€ 53€ 53€ 53€ 53€ 53€ 53€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 6 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 6€ 15€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
364 € 947 € 1 000 € 1 272 862 € 5 078 € 5 052 € 5 277 € 5 326 € 5 125 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
646 030€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
364€ 947€ 1 000€ 626 832€ 5 078€ 5 052€ 5 277€ 5 326€ 5 125€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-364 € -841 € -1 000 € -1 272 809 € -5 025 € -4 999 € -5 222 € -5 267 € -5 057 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
44 005 € -85 023 € -119 172 € -1 294 843 € -72 272 € -38 048 € -53 000 € -80 682 € -109 602 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-23 € 788 € 10 017 € 17 865 € 11 049 € 9 682 € 8 050 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
788€ 960€ 960€ 960€ 961€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23€ 9 057€ 16 905€ 10 089€ 8 721€ 8 048€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
44 005 € -85 023 € -119 149 € -1 295 631 € -82 289 € -55 913 € -64 049 € -90 364 € -117 652 €