Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

 • Názov Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra
 • IČO 00198862
 • DIČ 2021091138
 • Sídlo , 951 05 Veľký Cetín
 • Dátum vzniku 1. januára 1975, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 129/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 18 589 €
  Podľa účtovnej závierky: -1 371 080 €
 • Historický názov Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát, DolnáNitra vo Veľkom Cetíne
  (platné do 29. júna 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a rýb na účely spracovania a ďalšieho predaja 29.6.1993
živnostenské podnikanie v odbore 29.6.1993
opravárenské a dopravné služby 29.6.1993
skladovacie služby 29.6.1993
agrolaboratórne služby 29.6.1993
kovovýroba, renovácia a stavebno-údržbárska činnosť 29.6.1993
závlahové hospodárstvo 29.6.1993
vnútorný a zahraničný obchod, reštauračné a ubytovacie služby 29.6.1993
poradenská, reklamná a edičná činnosť 29.6.1993
Iné právne skutočnosti
1. Členská schôdza dňa 15.4.1992 odsúhlasila zmenu stanov družstva v článku 19.
Stary spis: Dr 275
2. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 12.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckých družstiev : Golianovo, Nitrany, Paňa, Veľký Cetín a Vinodol, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada okresného národného výboru v Nitre uznesením č. 253/74-R zo dňa 22.decembra 1974 podľa § 8, § 12 Zák.č.49/59 Zb. schválila vznik družstva a jeho stanovy.
V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona
3. Doplnok k stanovám družstva schválený na členskej schôdzi konanej v dňoch 29.3.- 31.3.1995.
Stary spis: Dr 275
4. Členská schôdza konaná dňa 31.05.1996 schválila zmenu stanov.
Stary spis: Dr 275
Dňa 19.02.1997 sa voči družstvu začalo dohodovacie konanie podľa §§ 4a až 4g zákona NRSR č. 122/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/ 1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Dohodovacie konanie je vedené na Krajskom súde v Bratislave, č.k. Z-2-3 K 290/96.
5. Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 22.08.1997, spis. zn. Z-2-3 K 290/96 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Július Goga, bytom Čajkovského 1, 949 01 Nitra.
6. Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. Z-2-3K/290/1996-682 zo dňa 10.11.2015, právoplatným dňa 26.11.2015, ustanovil za nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Alojza Rakovského, Miletičova 21, 821 08 Bratislava.
7. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.06.2017, č.k. Z-2-3K/290/1996-951, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2017 a vykonateľnosť dňa 20.06.2017, súd ustanovil za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383. JUDr. Ján Polomský zmenil sídlo na novú adresu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava.