Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
57 804 € 56 511 € 52 506 € 44 699 € 46 542 € 49 348 € 46 647 € 43 158 € 172 509 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
51 123 € 49 869 € 46 529 € 39 555 € 41 310 € 43 716 € 41 376 € 38 525 € 152 470 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 681 € 6 642 € 5 977 € 5 144 € 5 232 € 5 632 € 5 271 € 4 633 € 20 039 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 740 737 € 2 631 636 € 2 612 099 € 2 479 131 € 2 389 379 € 2 671 740 € 2 442 992 € 2 211 026 € 1 847 605 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 470 671 € 2 470 366 € 2 227 272 € 1 931 645 € 2 029 148 € 2 252 575 € 2 168 223 € 1 797 489 € 1 652 795 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-87 823 € -185 368 € 53 654 € 193 082 € -4 984 € 69 759 € -90 900 € 117 047 € -294 792 €
07
II.3
Aktivácia
357 889 € 346 638 € 331 173 € 354 404 € 365 215 € 349 406 € 365 669 € 296 490 € 489 602 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 986 430 € 1 887 216 € 1 715 298 € 1 711 259 € 1 865 312 € 1 934 035 € 1 846 755 € 1 683 992 € 1 365 268 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 637 208 € 1 491 839 € 1 406 784 € 1 417 971 € 1 594 669 € 1 614 598 € 1 589 147 € 1 447 041 € 1 106 413 €
10
B.2
Služby
349 222 € 395 377 € 308 514 € 293 288 € 270 643 € 319 437 € 257 608 € 236 951 € 258 855 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
760 988 € 751 062 € 902 778 € 773 016 € 529 299 € 743 337 € 601 508 € 531 667 € 502 376 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 290 641 € 1 191 278 € 1 150 492 € 1 061 930 € 1 013 748 € 960 326 € 894 866 € 942 922 € 922 814 €
13
C.1
Mzdové náklady
899 015 € 835 095 € 793 782 € 724 237 € 683 795 € 649 079 € 599 089 € 609 801 € 590 859 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
320 850 € 301 881 € 289 605 € 265 574 € 256 470 € 242 463 € 224 826 € 223 368 € 209 637 €
16
C.4
Sociálne náklady
70 776 € 54 302 € 67 105 € 72 119 € 73 483 € 68 784 € 70 951 € 109 753 € 122 318 €
17
D
Dane a poplatky
42 594 € 39 206 € 38 284 € 39 292 € 38 864 € 40 002 € 40 703 € 37 211 € 41 228 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
616 372 € 610 730 € 629 246 € 605 645 € 594 058 € 557 755 € 623 548 € 614 986 € 676 962 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
78 697 € 91 014 € 171 262 € 129 814 € 111 904 € 107 721 € 138 869 € 405 528 € 183 102 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 043 € 50 678 € 128 622 € 85 905 € 95 829 € 62 459 € 108 416 € 132 275 € 97 072 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
396 € 100 € -5 € 1 905 € -4 654 € -3 250 € 1 254 € 1 879 € -29 382 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
938 409 € 904 804 € 966 553 € 893 958 € 889 772 € 857 803 € 800 576 € 836 459 € 895 859 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 524 € 16 200 € 10 663 € 19 365 € 14 598 € 15 156 € 21 320 € 11 726 € 50 086 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-247 476 € -161 312 € 83 291 € -17 254 € -221 468 € 76 413 € -149 154 € 32 655 € -177 443 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 818 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 842 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 888 € 2 176 € 1 443 € 1 243 € 393 € 1 157 € 396 € 1 033 € 1 030 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
830 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 888 € 2 176 € 1 443 € 1 243 € 393 € 1 157 € 396 € 203 € 1 030 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 2 € 2 € 1 € 5 € 6 €
39
N
Nákladové úroky
14 730 € 15 149 € 17 933 € 18 255 € 17 411 € 19 143 € 22 486 € 32 771 € 35 284 €
40
XI.
Kurzové zisky
39 € 5 € 3 € 5 € 7 €
41
O
Kurzové straty
46 € 3 € 877 € 1 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
500 € 4 € 1 € 1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
51 557 € 51 470 € 50 461 € 50 013 € 55 139 € 56 144 € 57 105 € 63 559 € 65 203 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-64 360 € -64 443 € -66 446 € -67 067 € -72 154 € -75 005 € -78 219 € -95 286 € -99 443 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-311 836 € -225 755 € 16 845 € -84 321 € -293 622 € 1 408 € -227 373 € -62 631 € -276 886 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
21 156 € 41 248 € 14 783 € 14 300 € 6 010 € -10 076 € -40 811 € -703 € -16 675 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 € 1 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
21 156 € 41 248 € 11 903 € 11 420 € 3 130 € -12 956 € -40 811 € -704 € -16 676 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-332 992 € -267 003 € 2 062 € -98 621 € -299 632 € 11 484 € -186 562 € -61 928 € -260 211 €
53
T
Mimoriadne náklady
2 600 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-2 600 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-2 600 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-311 836 € -225 755 € 16 845 € -84 321 € -293 622 € 1 408 € -227 373 € -62 631 € -279 486 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-332 992 € -267 003 € 2 062 € -98 621 € -299 632 € 11 484 € -186 562 € -61 928 € -262 811 €