Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Rača

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
675 885€ 595 644€ 478 666€ 462 754€ 464 277€ 436 493€ 466 137€ 432 907€ 479 144€ 452 109€ 473 232€ 471 958€ 557 338€ 455 802€
02
501
Spotreba materiálu
439 981€ 360 387€ 253 952€ 196 914€ 184 746€ 147 132€ 185 303€ 131 007€ 164 568€ 125 897€ 173 044€ 164 171€ 220 830€ 192 138€
03
502
Spotreba energie
235 905€ 235 257€ 224 714€ 265 840€ 279 531€ 289 361€ 280 834€ 301 900€ 314 576€ 326 212€ 300 188€ 307 787€ 336 508€ 263 664€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 372 535€ 1 338 917€ 1 264 443€ 1 232 210€ 1 140 965€ 1 188 542€ 1 116 788€ 1 101 619€ 1 144 728€ 1 124 122€ 801 087€ 1 029 009€ 1 001 485€ 1 117 440€
07
511
Opravy a udržiavanie
378 091€ 423 881€ 274 973€ 286 730€ 261 065€ 168 335€ 189 340€ 242 298€ 282 816€ 171 782€ 50 120€ 158 705€ 91 781€ 124 455€
08
512
Cestovné
259€ 106€ 6 048€ 833€ 1 740€ 877€ 1 274€ 1 495€ 2 116€ 2 130€ 1 219€ 1 409€ 3 691€ 2 821€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 646€ 3 445€ 4 051€ 5 384€ 4 674€ 7 478€ 8 020€ 8 745€ 3 540€ 5 627€ 1 462€ 3 567€ 3 607€ 1 943€
10
518
Ostatné služby
988 539€ 911 485€ 979 371€ 939 264€ 873 486€ 1 011 853€ 918 154€ 849 081€ 856 256€ 944 582€ 748 286€ 865 328€ 902 406€ 988 221€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 051 649€ 2 743 673€ 2 619 687€ 2 306 035€ 2 122 015€ 2 021 381€ 1 801 768€ 1 746 006€ 1 665 026€ 1 626 668€ 1 607 373€ 1 631 617€ 1 639 071€ 1 501 527€
12
521
Mzdové náklady
2 188 340€ 1 998 409€ 1 879 932€ 1 667 227€ 1 524 186€ 1 450 451€ 1 291 704€ 1 255 644€ 1 201 621€ 1 185 722€ 1 185 431€ 1 232 030€ 1 241 632€ 1 154 889€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
739 047€ 634 489€ 629 623€ 553 672€ 518 357€ 494 146€ 439 254€ 423 497€ 408 347€ 393 538€ 379 125€ 354 239€ 357 054€ 72 836€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 768€ 3 896€ 4 000€ 4 394€ 4 064€ 3 768€ 3 916€ 3 571€ 3 393€ 3 393€ 3 785€ 4 369€ 3 440€ 260 046€
15
527
Zákonné sociálne náklady
120 494€ 106 880€ 106 133€ 80 743€ 75 408€ 73 015€ 66 894€ 63 294€ 51 665€ 44 014€ 39 032€ 40 979€ 36 945€ 13 756€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
109 106€ 395 235€ 15 259€ 1 074€ 1 482€ 1 199€ 2 336€ 254€ 0€ 41 161€ 399€ 0€ 0€ 778€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
109 106€ 395 235€ 15 259€ 1 074€ 1 482€ 1 199€ 2 336€ 254€ 0€ 41 161€ 399€ 0€ 0€ 778€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
51 068€ 131 192€ 91 892€ 137 117€ 81 194€ 156 501€ 254 928€ 32 925€ 166 959€ 517 075€ 359 403€ 1 642 921€ 1 529 505€ 212 888€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17€ 662€ 76 704€ 81 224€ 45 337€ 32 979€ 185 681€ 2 893€ 82 382€ 63 535€ 327 445€ 1 642 631€ 1 526 357€ 15 818€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 100€ 20€ 4 161€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 241€ 0€ 0€ 330€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
22 711€ 100 939€ 0€ 0€ 9 163€ 6 639€ 52 395€ 34€ 26 875€ 136 302€ 30 858€ 0€ 818€ 196 088€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 340€ 28 947€ 15 168€ 51 114€ 24 029€ 116 883€ 16 852€ 29 315€ 4 066€ 14 569€ 1 095€ 290€ 2 000€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 544€ 0€ 617€ 664€ 0€ 0€ 484€ 53 613€ 261 428€ 5€ 0€ 0€ 982€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
569 859€ 677 235€ 865 667€ 634 218€ 680 151€ 689 206€ 777 251€ 916 412€ 1 122 874€ 1 187 987€ 1 752 163€ 1 274 782€ 1 152 678€ 1 166 877€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
529 722€ 577 281€ 759 703€ 536 482€ 531 335€ 557 037€ 529 626€ 495 717€ 737 731€ 781 954€ 714 592€ 692 157€ 834 854€ 801 122€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
40 136€ 99 954€ 105 964€ 97 736€ 148 816€ 132 169€ 247 624€ 420 695€ 385 143€ 406 033€ 1 037 571€ 582 625€ 311 185€ 365 755€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 603€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 000€ 37 000€ 65 234€ 61 000€ 17 000€ 19 390€ 110 702€ 221 343€ 211 737€ 248 772€ 503 215€ 60 239€ 81 832€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291 513€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 136€ 62 954€ 40 730€ 36 736€ 131 816€ 112 779€ 136 923€ 199 352€ 173 406€ 157 261€ 534 356€ 522 386€ 229 353€ 6 639€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
32 234€ 29 966€ 27 909€ 33 119€ 40 657€ 56 296€ 60 927€ 46 651€ 30 066€ 16 819€ 105 821€ 32 507€ 41 525€ 23 868€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 372€ 0€
42
562
Úroky
5 792€ 6 719€ 5 047€ 4 276€ 10 169€ 19 318€ 24 527€ 23 478€ 8 348€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 6€ 12€ 0€ 0€ 0€ 17€ 1 190€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 442€ 23 247€ 22 862€ 28 843€ 30 488€ 36 974€ 36 400€ 23 166€ 21 705€ 16 752€ 105 821€ 32 507€ 41 136€ 22 678€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 317€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 317€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 437 070€ 3 008 886€ 3 041 090€ 2 718 097€ 2 159 332€ 2 259 222€ 2 057 288€ 1 937 135€ 1 627 772€ 1 727 084€ 1 452 676€ 1 436 531€ 1 069 576€ 1 213 716€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 363 640€ 2 911 843€ 2 896 453€ 2 616 601€ 2 090 153€ 2 203 692€ 1 964 251€ 1 852 630€ 1 587 350€ 1 682 143€ 1 414 721€ 1 409 620€ 1 015 695€ 1 172 691€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
73 430€ 97 043€ 144 636€ 101 496€ 69 178€ 55 530€ 58 537€ 84 505€ 40 422€ 44 941€ 37 955€ 26 911€ 53 881€ 41 025€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
9 299 406€ 8 920 749€ 8 404 612€ 7 524 623€ 6 690 071€ 6 808 840€ 6 537 422€ 6 213 908€ 6 236 569€ 6 693 025€ 6 555 471€ 7 519 325€ 6 991 178€ 5 692 896€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
901 436€ 879 133€ 951 371€ 922 502€ 901 256€ 853 834€ 834 782€ 823 055€ 864 735€ 857 799€ 833 537€ 956 390€ 999 139€ 171 701€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 643€ 649€ 0€ 273€ 0€ 0€ 0€ 4 774€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
901 436€ 879 133€ 951 371€ 922 502€ 901 256€ 847 191€ 834 133€ 823 055€ 864 461€ 857 799€ 833 537€ 956 390€ 994 365€ 171 701€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
6 830€ 10 840€ 13 773€ 14 361€ 14 558€ 7 299€ 9 942€ 9 545€ 4 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
6 830€ 10 840€ 13 773€ 14 361€ 14 558€ 7 299€ 9 942€ 9 545€ 4 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 755 532€ 7 148 990€ 7 831 150€ 6 101 333€ 5 662 824€ 5 024 383€ 4 547 091€ 4 252 184€ 4 142 795€ 4 060 955€ 3 776 663€ 3 371 398€ 3 733 972€ 4 066 940€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
7 576 648€ 7 045 059€ 6 502 207€ 5 944 694€ 5 493 859€ 4 960 409€ 4 464 811€ 4 186 093€ 4 075 798€ 4 016 178€ 3 756 603€ 3 348 757€ 3 679 625€ 3 520 807€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 178 884€ 103 931€ 1 328 943€ 156 639€ 168 965€ 63 974€ 82 280€ 66 091€ 66 997€ 44 778€ 20 060€ 22 641€ 54 347€ 546 133€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
76 917€ 341 444€ 2 554 886€ 860 409€ 874 206€ 397 279€ 208 875€ 250 815€ 357 273€ 71 790€ 290 825€ 830 270€ 390 023€ 716 958€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 696€ 13 930€ 39 270€ 293 391€ 214 799€ 114 260€ 111 724€ 82 042€ 56 031€ 41 819€ 208 298€ 177 336€ 97 247€ 22 717€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 332€ 21 248€ 9 690€ 22 780€ 8 626€ 22 326€ 28 959€ 5 472€ 12 016€ 15 015€ 6 916€ 41 178€ 13 960€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
57 889€ 306 267€ 2 505 925€ 544 238€ 650 782€ 260 693€ 68 191€ 163 302€ 289 226€ 14 956€ 75 611€ 611 756€ 278 816€ 694 241€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
61 064€ 170 831€ 62 649€ 27 756€ 132 169€ 247 624€ 313 983€ 385 143€ 406 027€ 1 037 545€ 582 793€ 311 184€ 359 116€ 481 186€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
61 064€ 170 831€ 62 649€ 27 756€ 132 169€ 247 624€ 313 983€ 385 143€ 406 027€ 1 037 545€ 582 793€ 311 184€ 359 116€ 481 186€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110 702€ 114 631€ 211 737€ 248 766€ 503 189€ 60 407€ 81 831€ 67 603€ 285 098€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 000€ 65 234€ 61 000€ 17 000€ 19 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24 064€ 105 597€ 1 649€ 10 756€ 112 779€ 136 923€ 199 352€ 173 406€ 157 261€ 534 356€ 522 386€ 229 353€ 291 513€ 196 088€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 761€ 2 958€ 569€ 1 731€ 1 825€ 2 620€ 3 259€ 38 718€ 76 331€ 1 479€ 20 887€ 8 053€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 1 728€ 1 825€ 2 619€ 3 259€ 2 833€ 5 716€ 1 479€ 20 887€ 7 994€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 761€ 2 388€ 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 570€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 35 885€ 70 615€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 637€ 0€ 170€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 637€ 0€ 170€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 110 036€ 982 915€ 797 691€ 781 568€ 729 902€ 778 502€ 1 839 641€ 478 352€ 546 705€ 343 341€ 298 092€ 299 289€ 165 955€ 124 396€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 10 200€ 47 766€ 0€ 0€ 3 232€ 1 211€ 14 035€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
496 583€ 350 050€ 185 565€ 141 874€ 154 971€ 157 739€ 61 922€ 117 129€ 183 249€ 68 758€ 75 108€ 76 539€ 138 758€ 49 655€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
50 565€ 12 731€ 4 593€ 21 502€ 64 801€ 113 320€ 144 571€ 0€ 0€ 0€ 4 956€ 0€ 13 000€ 553€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 2 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
35 995€ 40 315€ 84 514€ 21 374€ 44 760€ 26 275€ 1 224 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
400€ 50 703€ 5 915€ 26 125€ 500€ 0€ 3 500€ 0€ 2 247€ 0€ 0€ 2 000€ 1 200€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
42 535€ 50 787€ 0€ 52 034€ 65 692€ 89 093€ 63 177€ 76 970€ 77 385€ 46 806€ 16 839€ 700€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
483 957€ 475 894€ 517 104€ 517 659€ 398 178€ 381 874€ 294 320€ 284 254€ 283 824€ 224 546€ 199 978€ 206 015€ 12 997€ 74 188€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 911 814€ 9 534 154€ 12 212 280€ 8 710 888€ 8 315 485€ 7 310 652€ 7 756 139€ 6 201 714€ 6 325 343€ 6 410 147€ 5 858 878€ 5 770 010€ 5 669 262€ 5 569 234€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 612 408€ 613 405€ 3 807 668€ 1 186 265€ 1 625 414€ 501 812€ 1 218 716€ -12 195€ 88 774€ -282 877€ -696 593€ -1 749 315€ -1 321 916€ -123 662€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 212€ 288€ 315€ 467€ 575€ 542€ 25 574€ 257€ 3 201€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 612 408€ 613 405€ 3 807 668€ 1 186 265€ 1 625 202€ 501 524€ 1 218 402€ -12 661€ 88 200€ -283 420€ -722 167€ -1 749 572€ -1 325 117€ -123 662€