Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
72 883 458€ 70 252 811€ 81 125 979€ 79 308 284€ 75 505 351€ 72 742 208€ 72 260 291€ 71 680 382€ 70 365 007€ 69 796 697€ 61 815 043€ 57 865 335€ 58 768 299€ 52 820 600€ 51 969 163€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
53 465 437€ 48 514 089€ 60 982 206€ 61 197 760€ 61 818 985€ 60 102 714€ 59 283 967€ 59 662 725€ 58 592 737€ 55 951 089€ 48 323 305€ 47 562 435€ 47 981 607€ 42 353 624€ 42 236 027€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
200 410€ 108 866€ 80 675€ 109 634€ 133 948€ 145 084€ 133 575€ 145 175€ 81 544€ 55 646€ 51 395€ 68 137€ 75 486€ 104 947€ 93 549€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
57 373€ 62 059€ 26 849€ 44 731€ 62 273€ 66 265€ 68 121€ 72 065€ 778€ 0€ 18 974€ 47 124€ 51 941€ 78 871€ 78 805€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
19 633€ 20 389€ 21 145€ 21 901€ 22 657€ 23 413€ 24 169€ 24 925€ 25 681€ 24 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 786€ 3 675€ 1 771€ 2 710€ 3 658€ 4 606€ 5 554€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 982€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
37 964€ 25 818€ 31 895€ 39 327€ 47 247€ 52 696€ 37 627€ 43 579€ 49 531€ 31 333€ 32 421€ 21 013€ 23 545€ 26 076€ 13 762€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
85 440€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
46 059 324€ 41 199 520€ 53 695 828€ 53 882 423€ 54 458 835€ 52 731 427€ 51 902 864€ 52 261 365€ 51 255 008€ 48 639 258€ 41 015 725€ 40 234 660€ 40 646 484€ 34 905 789€ 34 971 624€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 833 879€ 6 552 795€ 6 492 933€ 6 456 953€ 6 225 223€ 5 651 331€ 5 313 759€ 5 196 281€ 5 180 071€ 5 181 025€ 4 915 841€ 4 971 254€ 4 765 808€ 4 968 361€ 5 511 501€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
35 764€ 34 564€ 34 564€ 34 564€ 31 004€ 31 004€ 31 004€ 25 741€ 1 275 012€ 1 275 012€ 1 275 012€ 1 260 749€ 1 259 536€ 1 248 386€ 1 248 386€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
31 255 453€ 30 195 492€ 43 310 004€ 43 608 747€ 45 027 040€ 43 978 004€ 43 841 104€ 44 601 807€ 44 145 723€ 28 101 072€ 29 534 658€ 32 866 995€ 27 526 975€ 26 546 484€ 27 450 778€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
173 902€ 153 879€ 213 860€ 291 188€ 165 822€ 204 555€ 221 347€ 309 919€ 136 562€ 177 879€ 192 347€ 176 717€ 191 112€ 197 358€ 230 468€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
353 355€ 399 651€ 425 612€ 249 954€ 254 580€ 284 978€ 231 364€ 9 892€ 12 760€ 26 922€ 27 344€ 42 788€ 55 159€ 70 135€ 86 799€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
16 723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 120€ 204€ 288€ 372€ 456€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
2 179 432€ 2 232 842€ 2 287 135€ 2 344 435€ 2 401 735€ 2 459 035€ 1 993 988€ 2 001 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 210 818€ 1 630 298€ 931 721€ 896 584€ 353 432€ 122 484€ 270 179€ 115 791€ 504 593€ 13 876 977€ 5 070 067€ 916 157€ 6 847 894€ 1 875 065€ 443 692€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
7 205 703€ 7 205 703€ 7 205 703€ 7 205 703€ 7 226 203€ 7 226 203€ 7 247 528€ 7 256 185€ 7 256 185€ 7 256 185€ 7 256 185€ 7 259 638€ 7 259 637€ 7 342 888€ 7 170 854€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
202 181€ 202 181€ 202 181€ 197 181€ 197 181€ 179 257€ 197 181€ 197 181€ 197 181€ 197 181€ 197 181€ 200 634€ 200 634€ 283 419€ 283 419€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
7 003 521€ 7 003 521€ 7 003 521€ 7 003 521€ 7 029 021€ 7 046 946€ 7 050 346€ 7 059 004€ 7 059 004€ 7 059 004€ 7 059 004€ 7 059 004€ 7 059 003€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 059 469€ 6 887 435€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 408 164€ 21 719 280€ 20 138 930€ 18 100 206€ 13 677 982€ 12 629 886€ 12 920 623€ 11 921 670€ 11 665 605€ 13 829 590€ 13 474 676€ 10 288 306€ 10 757 132€ 10 445 456€ 9 715 652€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 784€ 347€ 282€ 323€ 480€ 448€ 422€ 312€ 312€ 314€ 436€ 315€ 248€ 270€ 285€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 784€ 347€ 282€ 323€ 480€ 448€ 422€ 312€ 312€ 314€ 436€ 315€ 248€ 270€ 285€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
14 376 699€ 14 601 464€ 13 634 073€ 13 154 257€ 12 205 930€ 11 538 088€ 11 489 670€ 10 942 712€ 10 709 761€ 10 893 266€ 10 330 803€ 9 854 499€ 10 204 406€ 9 596 026€ 8 725 897€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
29 335€ 387€ 17 095€ 10 351€ 7 031€ 0€ 0€ 2 372€ 18 329€ 7 112€ 2 924€ 6 335€ 3€ 857€ 66€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
14 347 364€ 14 601 077€ 13 616 978€ 13 143 906€ 12 198 899€ 11 538 088€ 11 489 670€ 10 940 340€ 10 691 432€ 10 884 740€ 10 316 508€ 9 848 164€ 10 127 107€ 9 595 169€ 8 725 831€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 414€ 11 371€ 0€ 77 296€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 286€ 3 286€ 3 950€ 3 950€ 3 957€ 3 460€ 3 460€ 3 460€ 0€ 0€ 586 465€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 286€ 3 286€ 3 950€ 3 950€ 3 957€ 3 460€ 3 460€ 3 460€ 0€ 0€ 586 465€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
380 336€ 560 792€ 788 946€ 665 112€ 472 059€ 283 164€ 132 561€ 159 062€ 239 008€ 1 941 727€ 2 027 518€ 168 401€ 177 177€ 225 480€ 379 827€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
17 597€ 35 930€ 44 111€ 26 601€ 14 507€ 12 939€ 6 257€ 11 580€ 6 713€ 12 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
177 551€ 364 785€ 598 811€ 538 658€ 417 185€ 124 053€ 60 511€ 62 526€ 85 654€ 81 822€ 276 773€ 73 604€ 106 117€ 103 336€ 149 551€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
45 817€ 104 021€ 75 873€ 35 964€ 32 316€ 63 976€ 46 200€ 68 329€ 113 528€ 74 620€ 51 582€ 28 240€ 16 383€ 18 448€ 9 599€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 067€ 4 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
17 453€ 16 184€ 10 468€ 63 889€ 8 050€ 2 695€ 10 203€ 16 627€ 24 901€ 1 766 370€ 1 699 163€ 66 557€ 54 177€ 103 696€ 220 677€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
112 852€ 35 399€ 59 684€ 0€ 0€ 79 501€ 9 390€ 0€ 8 211€ 6 641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 634 784€ 6 542 115€ 5 700 404€ 4 265 289€ 984 281€ 804 727€ 1 294 511€ 816 125€ 716 524€ 994 284€ 529 454€ 265 091€ 375 301€ 623 680€ 609 643€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 634 784€ 6 542 115€ 5 700 404€ 4 265 289€ 984 281€ 804 727€ 1 294 511€ 816 125€ 716 524€ 994 284€ 529 454€ 265 091€ 375 301€ 623 637€ 609 643€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
11 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
11 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 11 276€ 11 276€ 11 276€ 11 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 11 276€ 11 276€ 11 276€ 11 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 857€ 19 443€ 4 843€ 10 317€ 8 384€ 9 608€ 55 700€ 95 988€ 106 664€ 16 017€ 17 062€ 14 594€ 29 560€ 21 520€ 17 484€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 857€ 19 443€ 4 843€ 10 317€ 8 384€ 9 608€ 55 700€ 95 988€ 106 664€ 16 017€ 17 062€ 14 594€ 29 560€ 21 520€ 17 484€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
72 883 458€ 70 252 811€ 81 125 979€ 79 308 284€ 75 505 351€ 72 742 208€ 72 260 291€ 71 680 382€ 70 365 007€ 69 796 697€ 61 815 043€ 57 865 335€ 58 768 299€ 52 820 600€ 51 969 163€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 970 246€ 40 168 363€ 39 427 428€ 37 756 494€ 36 293 826€ 34 207 838€ 32 872 572€ 31 400 632€ 30 743 420€ 29 909 998€ 29 079 545€ 27 975 492€ 28 230 318€ 27 821 867€ 28 213 177€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
42 970 246€ 40 168 363€ 39 427 428€ 37 756 494€ 36 293 826€ 34 207 838€ 32 872 572€ 31 400 632€ 30 743 420€ 29 909 998€ 29 079 545€ 27 975 492€ 28 230 318€ 27 821 867€ 28 213 177€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
40 168 363€ 39 345 999€ 37 740 811€ 36 293 826€ 34 175 117€ 32 717 519€ 31 400 632€ 30 746 798€ 29 907 032€ 28 924 351€ 28 796 446€ 28 522 842€ 27 965 459€ 27 720 485€ 24 427 234€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 801 883€ 822 364€ 1 686 617€ 1 462 668€ 2 118 709€ 1 490 318€ 1 471 940€ 653 834€ 836 388€ 985 647€ 283 099€ -547 350€ 264 859€ 101 382€ 3 785 943€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 566 348€ 9 121 369€ 9 469 218€ 9 161 813€ 6 983 482€ 5 551 743€ 5 677 402€ 5 993 492€ 6 466 406€ 7 880 156€ 10 605 621€ 7 139 846€ 7 978 865€ 3 919 446€ 3 188 792€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
270 196€ 324 570€ 40 547€ 47 645€ 138 079€ 65 457€ 2 710€ 2 710€ 1 650€ 47 385€ 61 973€ 69 018€ 72 888€ 52 406€ 46 804€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
268 696€ 268 696€ 36 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 500€ 55 874€ 4 345€ 47 645€ 138 079€ 65 457€ 2 710€ 2 710€ 1 650€ 47 385€ 61 973€ 69 018€ 72 888€ 52 406€ 46 804€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
202 851€ 364 607€ 439 805€ 62 948€ 203 476€ 26 884€ 32 116€ 100 640€ 87 756€ 0€ 0€ 8 000€ 0€ 348 586€ 1 704€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
202 851€ 364 607€ 439 805€ 62 948€ 203 476€ 16 884€ 31 960€ 100 640€ 87 756€ 0€ 0€ 8 000€ 0€ 348 586€ 1 704€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 215 167€ 2 219 064€ 2 332 877€ 2 453 818€ 2 552 285€ 2 695 177€ 2 880 174€ 2 823 286€ 3 371 145€ 3 132 909€ 3 236 931€ 3 340 012€ 3 401 115€ 357 471€ 87 865€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 202 966€ 2 209 836€ 2 322 285€ 2 442 339€ 2 539 906€ 2 675 430€ 2 875 477€ 2 820 697€ 3 369 005€ 3 131 899€ 3 236 495€ 3 338 592€ 3 398 067€ 354 715€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 427€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 201€ 9 228€ 10 591€ 11 479€ 12 379€ 10 918€ 4 698€ 2 589€ 2 140€ 1 010€ 436€ 1 420€ 3 048€ 2 756€ 3 438€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 829€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
721 642€ 632 383€ 784 264€ 812 221€ 924 847€ 744 386€ 414 067€ 546 876€ 609 980€ 2 056 625€ 4 419 462€ 595 107€ 1 643 147€ 708 520€ 412 747€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
221 411€ 243 214€ 352 463€ 359 512€ 381 419€ 304 297€ 132 580€ 191 564€ 288 631€ 1 814 415€ 4 166 727€ 287 441€ 1 123 099€ 315 132€ 149 323€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
8 254€ 6 371€ 4 158€ 4 645€ 1 484€ 2 164€ 3 884€ 4 018€ 910€ 0€ 2 994€ 16 347€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
116 811€ 115 108€ 114 619€ 239 747€ 214 396€ 225 250€ 108 098€ 107 748€ 111 771€ 26 356€ 23 013€ 26 360€ 49 763€ 145 652€ 32 118€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 992€ 8 829€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
118 587€ 51 114€ 113 803€ 19 061€ 77 828€ 18 084€ 25 165€ 21 549€ 37 830€ 28 797€ 39 137€ 53 379€ 257 643€ 30 991€ 44 918€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€ 465€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
146 031€ 118 107€ 107 338€ 98 346€ 83 548€ 80 470€ 75 555€ 103 844€ 96 274€ 79 322€ 91 869€ 69 898€ 92 428€ 87 221€ 76 457€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
89 851€ 80 209€ 74 170€ 67 217€ 59 440€ 58 136€ 55 630€ 68 105€ 59 928€ 85 843€ 61 756€ 74 249€ 55 705€ 51 784€ 50 550€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
20 696€ 18 260€ 17 713€ 16 563€ 14 740€ 14 156€ 13 155€ 17 689€ 14 637€ 21 892€ 13 952€ 18 700€ 11 354€ 10 810€ 12 627€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 014€ 0€ 3 155€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 7 130€ 83 000€ 33 000€ 0€ 32 359€ 0€ 0€ 0€ 48 733€ 50 000€ 66 310€ 46 289€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
5 156 491€ 5 580 745€ 5 871 725€ 5 785 181€ 3 164 795€ 2 019 840€ 2 348 333€ 2 519 980€ 2 395 875€ 2 643 238€ 2 887 255€ 3 127 709€ 2 861 715€ 2 452 463€ 2 639 672€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
4 328 365€ 4 753 468€ 5 182 485€ 5 469 504€ 2 791 161€ 1 699 525€ 2 016 490€ 2 197 401€ 2 138 153€ 2 402 357€ 2 643 084€ 2 919 254€ 2 861 715€ 2 452 463€ 2 639 672€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
428 985€ 428 136€ 290 099€ 315 677€ 373 634€ 320 315€ 331 844€ 322 579€ 257 722€ 240 881€ 244 171€ 208 455€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
399 141€ 399 141€ 399 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
21 346 864€ 20 963 079€ 32 229 333€ 32 389 977€ 32 228 044€ 32 982 628€ 33 710 317€ 34 286 258€ 33 155 180€ 32 006 542€ 22 129 877€ 22 749 997€ 22 559 116€ 21 079 287€ 20 567 194€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 074€ 2 591€ 3 123€ 4 454€ 4 759€ 3 603€ 7 965€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
21 346 864€ 20 963 079€ 32 229 333€ 32 389 977€ 32 228 044€ 32 982 628€ 33 710 317€ 34 286 258€ 33 153 106€ 32 003 952€ 22 126 754€ 22 745 543€ 22 554 357€ 21 075 684€ 20 559 229€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€