Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
79 110 021€ 77 032 268€ 74 478 412€ 72 344 833€ 70 434 114€ 71 247 441€ 68 520 474€ 69 190 622€ 70 122 831€ 68 677 074€ 65 520 105€ 59 467 364€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
70 913 139€ 68 485 907€ 65 293 233€ 65 486 485€ 64 209 107€ 65 605 694€ 62 697 446€ 65 332 690€ 66 068 174€ 63 640 541€ 60 006 607€ 57 657 354€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
110 546€ 111 760€ 100 674€ 68 896€ 10€ 197€ 2 303€ 5 493€ 11 704€ 23 672€ 22 140€ 25 715€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
102 544€ 94 156€ 73 468€ 32 087€ 10€ 197€ 2 303€ 5 493€ 11 704€ 23 672€ 22 140€ 25 715€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
8 002€ 17 604€ 27 206€ 36 809€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
49 638 615€ 47 237 669€ 44 193 438€ 45 732 666€ 46 232 763€ 46 799 000€ 46 709 738€ 52 549 925€ 53 450 930€ 51 184 313€ 47 715 699€ 45 523 754€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
9 041 738€ 9 018 576€ 9 081 827€ 9 048 197€ 8 903 662€ 9 169 604€ 9 201 671€ 9 294 702€ 9 192 064€ 8 954 867€ 8 776 095€ 8 242 267€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
38 885 507€ 37 417 774€ 34 426 166€ 36 325 322€ 36 932 153€ 37 051 904€ 36 517 319€ 40 420 279€ 40 013 777€ 36 726 101€ 35 219 780€ 31 901 090€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
401 100€ 282 601€ 132 174€ 82 639€ 72 140€ 88 358€ 112 942€ 98 438€ 123 151€ 143 852€ 180 418€ 268 021€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
17 015€ 36 407€ 55 799€ 58 054€ 5 021€ 12 251€ 22 565€ 23 305€ 30 883€ 32 695€ 66 930€ 102 339€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
43 780€ 46 600€ 66 575€ 53 751€ 76 067€ 26 718€ 15 420€ 25 049€ 50 710€ 65 548€ 17 818€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 247 449€ 433 684€ 428 870€ 162 677€ 241 693€ 448 138€ 837 795€ 2 686 124€ 4 038 318€ 5 261 250€ 3 454 658€ 5 010 037€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
21 163 978€ 21 136 478€ 20 999 121€ 19 684 922€ 17 976 333€ 18 806 498€ 15 985 405€ 12 777 272€ 12 605 540€ 12 432 556€ 12 268 768€ 12 107 885€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
12 350 335€ 12 322 835€ 12 322 835€ 13 477 717€ 11 958 842€ 12 952 373€ 10 326 699€ 7 278 604€ 7 278 604€ 7 273 604€ 7 273 605€ 7 273 584€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
1 700€ 2 276 200€ 2 276 200€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 3 087€ 3 087€ 3 087€ 4 991 180€ 4 830 318€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
8 811 943€ 6 537 443€ 6 400 086€ 6 205 505€ 6 015 791€ 5 852 425€ 5 657 006€ 5 495 581€ 5 323 849€ 5 155 865€ 3 983€ 3 983€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 182 471€ 8 353 253€ 8 953 117€ 6 584 143€ 6 205 543€ 5 620 418€ 5 799 366€ 3 836 959€ 3 991 525€ 5 012 481€ 5 493 043€ 1 800 027€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
4 628 418€ 3 937 388€ 3 340 472€ 2 200 963€ 2 114 922€ 2 193 268€ 2 138 861€ 2 286 229€ 2 410 629€ 2 265 007€ 2 524 659€ 28 847€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
7 543€ 11 101€ 18 459€ 5 688€ 13 937€ 13 714€ 12 341€ 23 624€ 11 674€ 8 434€ 6 596€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 907 747€ 2 933 707€ 2 855 982€ 1 728 046€ 1 742 964€ 1 971 239€ 2 126 520€ 2 262 605€ 2 398 955€ 2 256 573€ 2 518 063€ 28 847€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
2 713 128€ 992 580€ 466 031€ 467 230€ 358 021€ 208 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 464 684€ 1 685 210€ 1 813 071€ 2 064 565€ 2 128 274€ 2 174 723€ 2 491 863€ 461 481€ 451 716€ 1 206 770€ 1 494 750€ 936 545€
062
2.
Zmenky na inkaso
(312AÚ) -
(391AÚ))
1 105 000€ 1 190 000€ 1 275 000€ 1 360 000€ 1 445 000€ 1 530 000€ 1 615 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 227 990€ 0€ 0€ 791 808€ 637 863€ 541 863€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
231 082€ 194 182€ 190 839€ 191 127€ 244 715€ 181 500€ 379 575€ 204 251€ 147 900€ 152 315€ 104 801€ 17 353€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
128 591€ 301 028€ 347 224€ 513 416€ 438 559€ 459 232€ 269 289€ 257 230€ 303 804€ 262 227€ 752 086€ 377 329€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
12€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 12€ 420€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 784 943€ 2 330 655€ 3 399 574€ 1 918 614€ 1 562 347€ 852 428€ 768 641€ 674 250€ 729 180€ 1 140 704€ 973 634€ 834 635€
087
2.
Ceniny
(213))
66€ 8 222€ 8 133€ 0€ 0€ 7 228€ 63€ 0€ 117€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 784 877€ 2 322 433€ 3 391 441€ 1 918 614€ 1 562 347€ 845 200€ 768 578€ 674 250€ 729 063€ 1 140 704€ 973 634€ 834 635€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
304 425€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
304 425€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 415 000€ 400 000€ 400 000€ 500 000€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 415 000€ 400 000€ 400 000€ 500 000€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
14 412€ 193 108€ 232 061€ 274 205€ 19 465€ 21 329€ 23 662€ 20 973€ 63 132€ 24 052€ 20 455€ 9 983€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
14 412€ 193 108€ 232 061€ 274 205€ 19 465€ 21 329€ 23 662€ 20 973€ 33 590€ 24 052€ 19 432€ 9 983€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 542€ 0€ 1 023€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
79 110 021€ 77 032 268€ 74 478 412€ 72 344 833€ 70 434 114€ 71 247 441€ 68 520 474€ 69 190 622€ 70 122 831€ 68 677 074€ 65 520 105€ 59 467 364€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
63 039 257€ 61 919 882€ 60 766 645€ 60 063 967€ 58 238 335€ 57 036 147€ 57 793 807€ 58 456 304€ 58 601 120€ 58 210 457€ 59 342 627€ 55 483 182€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
2 677 974€ 2 677 974€ 1 688 458€ 1 688 458€ 1 064 413€ 67 400€ -66 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
2 677 974€ 2 677 974€ 1 688 458€ 1 688 458€ 1 064 413€ 67 400€ -66 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
60 361 283€ 59 241 908€ 59 078 187€ 58 375 509€ 57 173 922€ 56 968 747€ 57 859 837€ 58 456 304€ 58 601 120€ 58 210 457€ 59 342 627€ 55 483 182€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
60 070 594€ 59 078 187€ 58 375 509€ 57 173 922€ 56 889 774€ 57 350 460€ 58 456 304€ 58 601 121€ 58 193 902€ 59 342 627€ 58 332 602€ 54 308 170€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
290 689€ 163 721€ 702 678€ 1 201 587€ 284 149€ -381 713€ -596 467€ -144 816€ 407 218€ -1 132 170€ 1 010 025€ 1 175 012€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 045 777€ 9 835 454€ 9 041 279€ 7 707 332€ 7 656 237€ 10 278 319€ 7 377 083€ 7 339 435€ 9 944 720€ 10 051 558€ 6 137 645€ 3 984 182€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 2 256€ 2 256€ 2 256€ 0€ 1 188€ 84 568€ 85 217€ 92 644€ 151 417€ 145 589€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 188€ 84 568€ 85 217€ 92 644€ 151 417€ 145 589€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 2 256€ 2 256€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 766 481€ 1 849 028€ 1 948 575€ 2 034 502€ 2 121 070€ 2 149 504€ 1 599 419€ 1 111€ 731€ 2 296€ 6 809€ 9 237€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 753 997€ 1 840 598€ 1 932 895€ 2 022 679€ 2 110 629€ 2 144 904€ 1 595 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
12 483€ 8 430€ 15 679€ 11 822€ 10 441€ 4 600€ 4 172€ 1 111€ 731€ 2 296€ 6 809€ 9 237€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
933 145€ 968 541€ 2 240 940€ 1 120 381€ 904 512€ 3 165 849€ 1 166 555€ 1 085 266€ 3 273 084€ 3 393 681€ 862 537€ 737 070€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
234 477€ 452 378€ 622 588€ 490 451€ 513 559€ 461 533€ 700 578€ 728 511€ 2 780 027€ 2 979 996€ 543 878€ 424 855€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
187 973€ 211 586€ 252 566€ 258 917€ 99 282€ 150 922€ 170 808€ 13 423€ 168 481€ 157 906€ 1 110€ 1 046€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 778€ 6 040€ 2 760€ 6 841€ 7 385€ 9 842€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
35 244€ 51 662€ 68 453€ 62 536€ 9 257€ 21 609€ 33 871€ 45 092€ 59 147€ 25 524€ 48 077€ 71 568€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
61 003€ 41 976€ 0€ 0€ 0€ 12 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 329€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
27 500€ 0€ 1 114 618€ 0€ 0€ 2 248 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
219 143€ 118 781€ 103 054€ 175 591€ 161 916€ 156 260€ 149 012€ 172 790€ 151 049€ 136 157€ 153 365€ 123 331€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
138 269€ 74 253€ 64 519€ 110 556€ 101 121€ 96 447€ 90 975€ 101 785€ 91 315€ 75 068€ 90 928€ 78 528€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
29 537€ 17 905€ 15 141€ 22 330€ 19 377€ 17 340€ 15 271€ 20 905€ 16 224€ 11 645€ 15 337€ 13 413€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
6 346 151€ 7 015 628€ 4 849 508€ 4 550 193€ 4 630 654€ 4 961 778€ 4 526 541€ 6 167 841€ 6 578 261€ 6 504 164€ 5 122 710€ 3 237 875€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
5 834 246€ 6 663 731€ 4 497 612€ 4 198 296€ 4 299 530€ 4 630 654€ 3 761 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
511 905€ 351 897€ 351 897€ 351 897€ 331 124€ 331 124€ 764 763€ 6 167 841€ 6 578 261€ 6 504 164€ 5 122 710€ 3 237 875€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 024 987€ 5 276 933€ 4 670 489€ 4 573 534€ 4 539 543€ 3 932 975€ 3 349 584€ 3 394 883€ 1 576 991€ 415 059€ 39 833€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
1 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 023 256€ 5 276 933€ 4 670 489€ 4 573 534€ 4 539 543€ 3 932 975€ 3 349 584€ 3 394 883€ 1 576 991€ 415 059€ 39 833€ 0€