Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 626 197 € 1 134 269 € 1 163 690 € 1 205 859 € 1 253 092 € 947 989 € 1 876 600 € 1 812 776 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 560 525 € 1 089 715 € 1 125 798 € 1 168 783 € 1 213 781 € 895 769 € 1 812 733 € 1 723 411 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 457 404 € 986 593 € 1 022 665 € 1 065 649 € 1 110 647 € 792 635 € 1 635 294 € 1 545 972 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
372 653 € 372 785 € 372 953 € 372 953 € 370 174 € 31 697 € 31 697 € 32 188 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 057 298 € 578 827 € 608 775 € 648 686 € 688 615 € 705 749 € 302 910 € 208 315 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
11 467 € 14 947 € 14 903 € 11 976 € 13 824 € 16 152 € 20 162 € 23 759 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 418 € 6 466 € 12 466 € 18 466 € 24 465 € 20 777 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
13 569 € 13 569 € 13 569 € 13 569 € 13 569 € 18 260 € 1 280 525 € 1 281 710 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
103 121 € 103 121 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 177 439 € 177 439 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
103 121 € 103 121 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 177 439 € 177 439 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
65 672 € 44 554 € 37 786 € 36 956 € 39 311 € 52 053 € 63 700 € 88 252 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 094 € 1 094 € 1 094 € 1 094 € 1 094 € 836 € 836 € 836 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 094 € 1 094 € 1 094 € 1 094 € 1 094 € 836 € 836 € 836 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
21 525 € 17 910 € 11 854 € 12 472 € 766 € 20 508 € 29 093 € 33 734 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 421 € 421 € 421 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 507 € 6 456 € 507 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
21 525 € 17 910 € 11 854 € 12 472 € 766 € 19 580 € 22 216 € 32 806 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
43 052 € 25 551 € 24 838 € 23 390 € 37 451 € 30 709 € 33 771 € 53 682 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
235 € 551 € 657 € 397 € 441 € 453 € 358 € 180 €
087
2.
Ceniny
(213))
256 € 266 € 872 € 464 € 94 € 191 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
42 562 € 24 733 € 23 308 € 22 528 € 36 916 € 30 065 € 33 413 € 53 502 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 0 € 105 € 120 € 0 € 167 € 167 € 1 113 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 105 € 120 € 0 € 167 € 167 € 167 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 946 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 626 197 € 1 134 269 € 1 163 690 € 1 205 859 € 1 253 092 € 947 989 € 1 876 600 € 1 812 776 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
968 255 € 986 237 € 1 001 508 € 1 029 180 € 1 042 359 € 731 742 € 1 668 763 € 1 684 879 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
968 255 € 986 237 € 1 001 508 € 1 029 180 € 1 042 359 € 731 742 € 1 668 763 € 1 684 879 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
986 237 € 1 001 508 € 1 029 180 € 1 042 359 € 731 742 € 1 668 763 € 1 684 878 € 1 683 533 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-17 982 € -15 271 € -27 673 € -13 179 € 310 617 € -937 021 € -16 115 € 1 346 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
326 154 € 8 987 € 16 946 € 17 978 € 18 383 € 13 241 € 16 550 € 13 988 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600 € 600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 3 600 € 4 200 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 600 € 4 200 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
600 € 600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 509 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 509 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
316 778 € 386 € 277 € 277 € 334 € 212 € 653 € 346 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
316 238 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
540 € 386 € 277 € 277 € 334 € 212 € 653 € 346 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
8 776 € 8 001 € 9 509 € 11 775 € 12 849 € 8 828 € 7 788 € 9 442 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 405 € 0 € 244 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
509 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 1 605 € 3 579 € 5 326 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
93 € 96 € 95 € 203 € 202 € 1 791 € 220 € 170 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 617 € 4 390 € 4 413 € 4 483 € 4 096 € 4 692 € 4 254 € 5 226 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
2 915 € 2 805 € 2 746 € 2 910 € 2 633 € 1 333 € 2 750 € 2 935 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
642 € 710 € 650 € 600 € 592 € 607 € 564 € 867 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
331 788 € 139 045 € 145 237 € 158 701 € 192 350 € 203 006 € 191 287 € 113 909 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
331 788 € 139 045 € 145 237 € 158 701 € 192 350 € 203 006 € 191 287 € 113 909 €